Penulis

Noralina Omar

Mempunyai Ijazah Sarjana Sains(Ekologi Keluarga) dari Universiti Putra Malaysia (UPM). Kini bertugas sebagai Graduate Teaching Assistant di UKM dan tutor sambilan di UPM. Dalam masa yang sama, beliau adalah pelajar tahun akhir pengajian PhD di UKM dalam bidang Psikologi. Banyak terlibat dengan penyelidikan, pengajaran dan penulisan ilmiah mengenai hubungan perkahwinan dan keluarga (kanak-kanak, remaja, dewasa). Masih mendalami bidang psikologi khususnya dalam aspek perkahwinan dan keluarga. Masih baru dalam bidang penulisan. Buku pertama terbitan PTS ialah Soal Jawab Praperkahwinan ditulis bersama Dato’ Dr. Mohd Fadzilah Kamsah pada September 2004. Buku kedua dan ketiga dalam proses penambahbaikan dan dirancang penerbitannya dalam tahun 2005 ini.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024