Penulis

Prof. Madya Dr. Nur Abdi Gudle

Prof. Madya Dr. Nur Abdi Gudle, pensyarah di Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Insaniah (KUIN) berasal dari Somalia. Beliau berkelulusan Doktor Falsafah (Ph.D.) dalam Pemikiran Islam ‘Siyasah Syar‘iah’, Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, (2000M/ 1421H). Beliau juga berkelulusan Sarjana dalam tafsir Al-Quran dan Hadith, Jabatan Tafsir dan Hadith, Fakulti Usuluddin, Univerisiti Islam Antarabangsa Islamabad, Pakistan (1994M/ 1414H). Beliau juga daripada bidang Sarjana Muda dalam Ilmu-ilmu Syariah dan Sastera Arab, Darul Ulum Nadwatul Ulama’, Lucknow, India (1989M/ 1409H).

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024