Putri Zabariah Megat Abdul Rahman

Prof Madya Petri Zabariah Megat Abdul Rahman adalah pensyarah di Jabatan Asas Pendidikan, Fakulti Pengajian Pendidikan, UPM. Beliau berpengalaman dalam menerbitkan buku-buku panduan dan kertas kerja untuk guru prasekolah.