Rahimawati Abdul Rahim

Penulis adalah pensyarah Sains Makanan di Politeknik Johor Bahru, Johor Bahru, Johor. Mereka berpengetahuan luas dan terlibat dengan kajian berkaitanpemakanansihat dan teknologi makanan.