Penulis

Raja Hamizah Raja Harun

Puan Raja Hamizah Raja Harun adalah Penolong Pengarah, Caw. Pendidikan Teknikal & Vokasional, Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Beliau juga sedang melanjutkan pelajaran peringkat Sarjana dalam program Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional dengan tumpuan dalam Pendidikan Awal kanak-kanak. Dalam bidang kerjaya, beliau telah mengajar sejak 1982 hingga 1998 di empat buah sekolah menengah. Di samping itu, beliau aktif sebagai kakitangan sumber dengan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor dan bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran seperti Pusat Perkembangan Kurikulum, Lembaga Peperiksaan Malaysia, Bahagian Kurikulum Teknik dan Vokasional, Bahagian Buku Teks dan Bahagian Teknologi Pendidikan).

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023