Penulis

Saiful A. Imam

Saiful A. Imam ataupun nama penuhnya, Saiful Ardi Imam Sinaro, Lc, dilahirkan di Matur, Bukit Tinggi, pada 20 November 1978. Beliau adalah anak sulung daripada empat beradik.
Penulis memperoleh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Tengah Sawah di Bukit Tinggi (1985-1991), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN I) di Bukit Tinggi (1991-1994), dan Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri di MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang (1994-1997).

Pendidikan tingginya dilalui dalam program I’dad Lughawi (Bahasa Arab) pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta (1997-1999) dan program Takmily LIPIA (1999-2000). Penulis juga pernah belajar di Fakulti Psikologi PTS di Jakarta selama tiga semester (1998-2000, tidak selesai).
Gelaran sarjana diperoleh oleh penulis selepas menyelesaikan program Strata satu (S-1) salam jurusan Fikih Komparatif, Fakulti Syariah Universitas Imam Muhammad Ibnu Su’ud (LIPIA) Jakarta (2000-2004).

Pengalaman organisasi penulis diperoleh daripada mengikuti Basic Training Pelajar Islam Indonesia (PII) Bukit Tinggi (1996), Latihan Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta (1997), menjadi pengurus Departemen Kajian Strategis KASTRAT Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Jakarta II (1998-2000), Ketua Komisariat KAMMI LIPIA Jakarta bagi tahun 2000-2001, dan pengurus Departemen Penelitian dan Pengembangan LITBANG Lembaga Kajian Islam LKI Al Fatih LIPIA Jakarta (2001-2002), dan Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Padang Panjang (2007-2008).

Karya penulis antara lain adalah, Cerpen Kembali ke Negeri (juara LMCPI Annida 2003), 7 Terapi Islami (penerbit Al Mawardi Prima Jakarta, 2004, dan The Agent of Change Keberanian Memimpin Perubahan ( Pena Pundi Aksara Jakarta, 2005).

Penulis mendirikan rumah tangga dengan Yusnizawati S.Ag. Mereka dikurniai seorang puteri, Nafisa Imamia, yang sekarang menetap di Padang Panjang, Sumatera Barat.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022