Penulis

sunthara-imej-kecil

Sunthara Segar

En Sunthara Segar adalah anak jati negeri Perlis Indra Kayangan. Beliau sudahmenceburkan diri dalam bidang perancangan kewangan semenjak tahun1994. Seorang bekas jurutera awam lulusan Universiti KebangsaanMalaysia, dan turut memiliki kelulusan profesional RFP (RegisteredFinancial Planner) serta Sijil Perancangan Kewangan Islam dari HijrahAdvisory Group.

Beliau mempunyai pengalaman luas dalam aktivitipemasaran produk-produk kewangan dan latihan teori serta lapanganuntuk penasihat kewangan. Beliau juga penceramah bertauliah untukAgensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

Matlamat penulisanbeliau ialah untuk membongkar rahsia ilmu perancangan kewanganperibadi dalam bahasa yang mudah difahami orang awam. Buku “Urus Wang Semasa Gawat” adalah buku ketujuh beliau dengan PTS selepas Rahsia Melabur Unit Amanah,Rahsia Mengurus Insurans Hayat, Kerjaya Perancangan KewanganPeribadi,Buat Duit Sebagai Agen Insuran/Takaful, Buat Duit SebagaiAgen Unit Amanah dan Pemasaran Gerila Untuk Penulis (buku terjemahan).

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024