Penulis

Supyan Hussin

Beliau adalah pensyarah Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024