Wan Ji Wan Hussin

Wan Ji Wan Hussin adalah pendakwah Islam. Sekarang bertugas dengan badan bukan kerajaan.