Wan Ji Wan Hussin

Wan Ji Wan Hussin adalahpendakwah Islam. Sekarang bertugas dengan badan bukan kerajaan.