Rights & Licensing

40 Tokoh Islam

40 Muslim Personalities

oleh Rohayati Bakri, Nazrie Haslieanie, Nur Izzati

Tarikh Terbit: 30 Jul 2013

License available in all countries

Buku 40 Tokoh Islam memuatkan 40 kisah tokoh Islam yang banyak memberi sumbangan dalam perkembangan ilmu,sama ada ilmu agama atau ilmu dalam bidang yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ia meliputi zaman selepas Nabi Muhammad meninggaldunia pada tahun 11 hijrah bersamaan 632 Masihi sehingga ke zaman ilmuwan Islam yang masyhur.

Apabila membaca buku ini, insya-Allah pembaca dapat mengenali tokoh-tokoh Islam yang berjaya dan menjadi perintis dalam bidang masing-masing. Hasil daripada sumbangan mereka, kita dapat dimanfaatkan oleh generasi kini sehingga pembaca dapat melihat dan menikmati pelbagai kemajuan di dunia kita pada hari ini.‘40 Muslim Personalities’ is about 40 important Muslims who had contributed immensely to the development of knowledge. These personalities are contributors in developing religion and science knowledge. They lived between the years after the death of Prophet Muhammad (PBUH) on the 11th year of Hijra (632 AD) until the glorious years of the Islamic scholars.

This book helps us recognize and learn about Muslim figures that had succeeded and had pioneering has benefited from their many contributions and today we can witness and enjoy the numerous progress of the world.

Bahagian 1: PEMIMPIN ISLAM

1. Muhammad bin Abdullah   
2. Abu Bakar as-Siddiq   
3. Umar bin Khattab   
4. Usman bin Affan   
5. Ali bin Abi Talib   

Bahagian 2: SAHABAT NABI

6. Bilal bin Rabah   
7. Zaid bin Sabit   
8. Anas bin Malik   
9. Abu Hurairah   
10. Muaz bin Jabal   
11. Abdullah bin Abbas   
12. Salman al-Farisi   
13. Suhaib bin Sinan   
14. Abdul Rahman bin Auf   
15. Zaid bin Harisah   
16. Mus’ab bin Umair   
17. Zainab bin Jahsy   
18. Ummu Salamah   
19. Safiyah Huyay   
20.Saudah Zam’ah   
21.Hafsah

Bahagian 3: ILMUWAN ISLAM

22.Al-Battani   
23.Al-Biruni   
24.Al-Haitham   
25.Khawarizmi   
26.Ibnu Sina   
27.Al-Kazwini   
28.Muhammad al-Idrisi   
39.Sibawaih   
30.Ibnu al-Arabi   

Bahagian 4: IMAM MAZHAB

31. Imam Abu Hanifah   
32. Imam Malik   
33. Imam Syafie   
34. Imam Hambali   

Bahagian 5: PAKAR HADIS

35. Imam Bukhari   
36. Imam Muslim   
37. Imam Tirmizi   
38. Imam Abu Daud   
39. Imam Nasai   
40. Imam Ibnu Majah   

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024