Rights & Licensing

Blog + Google AdSense = Duit

Blog + Google AdSense = Cash

oleh Mohd Shamsuriyadi

Tarikh Terbit: 20 Apr 2011

License available in all countries

Buku ini menerangkan langkah demi langkah membangunkan blog dan tip menjana duit menerusi Google AdSense iaitu;

Apa Itu Google AdSense?

Membina laman blog untuk AdSense

Tip memasang iklan AdSense

Kaedah mempromosi blog

Mencari idea dan mengkaji pesaing

Lokasi iklan terbaik

Teknik mencari kandungan blog dan banyak lagi…

Segala penerangan yang dibekalkan dapat membimbing anda dalam usaha menjana duit dengan Google AdSense bagi menerima bayaran anda yang pertama dan seterusnya. Semoga berjaya!

This book shares the techniques on how to develop blog and generate income through Google AdSense step by step.

  • What is Google AdSense?
  • Develop blog for AdSense
  • Advertisement tips in AdSense
  • Methods to promote blog
  • Generate ideas and analyze the competitors
  • The best advertisement location
  • Methods to search for blog contents and many more

Prakata ix

Pendahuluan xi

Bab1 Pengenalan 1

Bagaimana Bentuk Iklan Google? 1

Bagaimana Google AdSense Berfungsi?  4

Jana Duit dengan Google AdSense  5

Bagaimana Iklan Disiarkan di Laman Web?   7

Bab 2 Bermula dengan Google AdSense  9

Apakah Bahasa yang Digunakan? 10

Bagaimana Google Membayar Anda? 11

Memahami Polisi Google AdSense 13

Bab 3 Menjana Idea 17
Bab 4 Membina Blog 25

Membuka Akaun Gmail 25

Mendaftar di Blogger.com 26

Menambah Gajet Blog Anda 32

Bab 5 Mengubahsuai Templat  35

Menukar Templat Blog yang Disediakan Blogger 35

Menukar Templat Blog kepada Templat Pihak Ketiga 36

Bab 6 Menulis Kandungan Blog 41
Bab 7 Permohonan Akaun Google AdSense 47

Senarai Semak Sebelum Memohon Akaun 48

Permohonan Secara Manual 49 

Permohonan Melalui Blogger.com 50

Permohonan Melalui Pihak Ketiga 51

Larangan dalam Google AdSense 56

Bab 8 Menjelajah Akaun Google AdSense 59

Istilah Penting 60

Mengenali Kategori Iklan dalam Google AdSense 61

Bab 9 Rahsia dan Teknik dalam Google AdSense 71

Teknik Memasang Iklan Google AdSense 71

Tip Pemilihan Desain yang Sesuai 74

Tip Membina Blog yang Menarik 74

Tip Mempromosi Blog 77

Bab 10 Rahsia Memaksimumkan Pendapatan 93

Penutup 103

Lampiran 107

Biodata Penulis 109

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024