Rights & Licensing

Kuasai Dunia dengan Berfikir

Conquer the World through Thinking

oleh Abdullah Hassan, Ainon Mohd

Tarikh Terbit: 17 Jan 2012

License available in all countries

Cetuskan idea luar biasa dengan teknik berfikir yang betul.

72 teknik berfikir dan menyelesaikan masalah.

Dibayar sejuta bagi berfikir

Pekerjaan yang paling mahal gajinya di dunia ini adalah berfikir. Satu idea hebat ada yang bernilai berjuta-juta ringgit dan ada idea hebat yang tidak perlu dibayar, tetapi ideanya mampu mengubah dunia. Buku ini menunjukkan teknik berfikir yang betul dan cara menghasilkan idea yang bernilai jutaan ringgit.

Idea hebat yang diyakini

Banyak idea yang hebat ditolak oleh orang ramai kerana idea itu tidak realistik. Ramai juga orang yang mempunyai idea yang hebat, tetapi tidak dapat menerangkan ideanya dengan cara yang mudah. Paling menghairankan, ada idea yang biasa-biasa, tetapi dianggap hebat kerana tuan punya idea pandai mempersembahkan ideanya. Buku ini membantu kita meyakinkan orang dengan idea kita yang hebat.

Terbukti Berkesan

Buku ini adalah manual berfikir yang mudah difahami, praktikal, dan terbukti berkesan. Binatang buas pun dapat dijinakkan apabila betul caranya. Dunia dapat ditawan apabila betul strateginya. Begitu juga dengan berfikir. Kita dapat mencetuskan idea yang kreatif, luar biasa, dan hebat apabila betul cara berfikirnya.

Teknik berfikir dalam buku ini membantu kita:

- Mencipta idea hebat daripada idea gila-gila

- Meyakinkan orang bagi menerima idea kita

- Menyelesaikan masalah harian dengan efektif

- Membuat keuntungan daripada masalah

- Membuat keputusan yang menguntungkan diri

Spark-off an extraordinary idea with the correct thinking techniques. The most expensive job ever exist is to think. There are great ideas that worth millions and some great ideas do not cost a cent but able to change the world. This book shows the correct thinking techniques to come out with ideas that cost millions.

Bahagian 1: Mengeluarkan Idea

Bab 1: Bagaimana Idea Hebat Dicetus

Bab 2: Daftar Pertanyaan

Bab 3: Pencetus Idea

Bab 4: Terbalikkan dan Terbalikkan

Bab 5: Keluarga Idea

Bab 6: Memberi Kegunaan Baru

Bab 7: Senarai Semakan

Bab 8: Peta Minda

Bab 9: ‘Bagaimana Untuk’

Bab 10: Kad Idea

Bab 11: Perah Otak

Bab 12: Analogi

Bab 13: Teknik-Teknik Jepun

Bab 14: Kumpulan Kreatif

Bab 15: Kaedah Mitsubishi

Bab 16: Kaedah NHK

Bab 17: Menuliskan Otak

Bab 18: Kaedah KJ

 

Bahagian 2: Menyelesaikan Masalah

Bab 19 Buat Duit dengan Masalah

Bab 20 Masalah Logikal

Bab 21 Kebekuan

Bab 22 Peranan Pengetahuan

Bab 23 Peranan Kepakaran

Bab 24 Pemikiran Reflektif

Bab 25 Pendekatan Saintifik

 

Bahagian 3: Membuat Keputusan

Bab 26 Pedoman bagi Membuat Keputusan

Bab 27 Anggaran

Bab 28 Heuristika

Bab 29 Peraturan Konjungsi

Bab 30 Saiz Sampel

Bab 31 Falasi Penjudi

Bab 32 Heuristika Ketercapaian

Bab 33 Otak Kumpulan

Bab 34 Menangguhkan Penilaian

 

Bahagian 4: Pengaruh Faktor Kognitif

Bab 35 Punca Kesilapan Berfikir

Bab 36 Peningkatan Persepsi

Bab 37 Penilaian Dalaman Dan Luaran

Bab 38 Orientasi Sudut Pandangan

Bab 39 Atribusi Bela-Diri

Bab 40 Hepotesis Dunia Ini Adil

Bab 41 Pewajaran

Bab 42 Bias Balik kepada Diri

Bab 43 Bias Penting-Diri

Bab 44 Bias Untung-Diri

Bab 45 Bias-Pengesahan

Bab 46 Kesan Homogen Orang Luar

Bab 47 Kesan Penampilan

Bab 48 Keterampilan dan Keserupaan

Bab 49 Kesan Pigmalion

Bab 50 Kesan Pertama

Bab 51 Kesan Pemerhati

Bab 52 Kesan Keawalan-Kebaruan

Bab 53 Kesan Kesepakatan Palsu

Bab 54 Kesan Keunikan Palsu

Bab 55 Kesan Hiasan Ruang

Bab 56 Habit Mental

Bab 57 Konformiti

Bab 58 Mindset

 

Bahagian 5: Pengaruh Faktor Psikologi ke Atas Pemikiran

Bab 59 Mentafsir Diri Sendiri

Bab 60 Maklum-Balas

 

Bahagian 6: Mempengaruhi Pemikiran Orang Lain

Bab 61 Strategi Mempengaruhi Orang Lain

Bab 62 Pengaruh Model

Bab 63 Kesan Teruk Awal

Bab 64 Keterhadan Palsu

Bab 65 Teknik Sebelah-Kaki-Masuk-Pintu

Bab 66 Teknik Muka Di-Depan-Pintu

Bab 67 Rasa Bersalah

Bab 68 Budi Dibalas Budi

Bab 69 Sumber Pengaruh

Bab 70 Penerima Pengaruh

Bab 71 Kandungan Mesej

Bab 72 Pengaruh Bukti

 

Bibliografi

Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024