Rights & Licensing

Hulagu Khan-khabar hitam dari timur

Hulagu Khan The Ferocious Conqueror

oleh Abdul Latip bin Talib

Tarikh Terbit: 24 Jul 2009

License available in all countries

Hulagu Khan ialah cucu kepada Genghis Khan. Adik beradik dengan Arik Boke, Mongke Khan dan Kublai Khan. Pada tahun 1255 Hulagu Khan dihantar oleh Mongke Khan (1251-1258) bagi menakluk wilayah yang pernah dikuasai oleh orang Monggol di Timur Tengah. Selepas berjaya menakluk wilayah Lurs, di Iran dan Hashasim, Hulagu Khan menumpukan usaha menakluk Kota Baghdad. Setelah berjaya menumbangkan Khalifah al Musta’sim Billah dan menakluk Kota Baghdad, Hulagu Khan menakluk Damsyik (Syria). Kemudian cuba menakluk Mesir.

Hulagu Khan was the grandson of Genghis Khan, siblings with Arik Boke, Mongke Khan and Kublai Khan. In year 1255, Hulagu Khan was sent by Mongke Khan (1251-1258) to conquer territory ruled by the Mogul in the Middle East.

After conquering territory of Lurs, in Iran and Hashasim, Hulagu Khan conquered Baghdad and overthrow the Caliph al Musta’sim Billah. Hulagu Khan then conquered Damascus (Syria) and try to conquer Egypt.

Pendahuluan

Bab 1: Tangan yang Menganyun Buaian

Bab 2: Impian Seorang Pahlawan

Bab 3: Menyerah ataupun Berperang

Bab 4: Impian Seorang Penakluk

Bab 5: Retak Menanti Belah

Bab 6: Jatuhnya Khurasan

Bab 7: Api Sengketa Merebak ke Mesir

Bab 8: Pucuk Dicita Ulam yang Datang

Bab 9: Darah Mengalir di Kirkuk

Bab 10: Dendam Seorang Menteri

Bab 11: Bagaikan Mengantuk Diberikan Bantal

Bab 12: Dendam

Bab 13: Musuh dalam Selimut

Bab 14: Talam Dua Muka

Bab 15: Perangkap

Bab 16: Hutang Nyawa

Bab 17: Ke Medan Jihad

Bab 18: Helah Seorang Pahlawan

Bab 19: Suka Membawa Duka

Bab 20: Janji Setia

Bab 21: Di ambang Kemusnahan

Bab 22: Robohnya Kota baghdad

Bab 23: Kota Baghdad Bermandikan Darah

Bab 24: Berakhirnya Sebuah Impian

Bab 25: Nostalgia Baghdad

Bab 26: Beraja di Hati

Bab 27: Bermulanya Sengketa

Bab 28: Kemenangan Pertama

Bab 29: Pertempuran di Ain Jalut

Bab 30: Pertempuran di Kaukasus

Bab 31: Dalam Kenangan

Glosari

Bibliografi 

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024