Rights & Licensing

Rahsia Bisnes Isteri Nabi: Khadijah (Kaver Baru)

The Secret of the Prophet’s Business: Khadijah

oleh Ashadi Zain

Tarikh Terbit: 10 Mar 2010

License available in all countries

Kita mengenalinya sebagai kekasih Nabi. Kita juga mengenalinya sebagai isteri Nabi. Kita juga mungkin mengenalinya sebagai usahawan yang berjaya. Tetapi, berapa ramaikah antara kita yang mengetahui apa yang tersirat daripada tersurat, apa yang menjadi rahsia daripada yang nyata?

Bersama kita membongkar rahsia yang tersembunyi di sebalik tindakan Khadijah sebagai usahawan dan aplikasinya dalam bidang perniagaan. Ia juga sememangnya dapat dipraktikkan dalam  perniagaan anda sendiri. Antaranya:

  • Apakah faktor business matching atau pemadanan perniagaan dalam mennetukan kejaayan Khadijah.
  • Bagaimanakah pelaksanaan mudarabah antara khadijah dan Nabi Muhammad.
  • Bagaimanakah pembezaan atau differentiation berlaku dalam perniagaan Khadijah?

We knew her as the prophet’s beloved. We also acknowledged her as the wife of the Prophet. We might also recognised her as a successful businesswoman. But, how many of us knew what is literal and figurative, what had become the secret from reality. Together we discover the hidden secrets behind Khadijah’s actions as a businesswoman and her applications in the business field. It should also be practiced in your own business. Among them are:

  • What are the business matching factors in deciding the success of Khadijah?
  • How is the execution of mudarabah between Khadijah and Prophet Muhammad?
  • How does differentiation happen in Khadijah’s business?

Daripada Pengarang   
  1     Profil Ringkas Khadijah   
  2     Berniaga adalah Budaya Masyarakat Arab   
  3     Memanfaatkan Sistem Business Matching   
  4     Khadijah Menilai Peluang Perniagaan dan Diri Nabi Muhammad   
  5     Mudarabah Antara Nabi Muhammad dan Khadijah   
  6     Analisis Kos-Faedah   
  7     Mewujudkan Program Pengiktirafan   
  8     Memantau Perkembangan Perniagaan   
  9     Budaya Dipacu Prestasi    
10     Bijak Menjalin Hubungan Baik dengan Semua Pihak   
11     Pembezaan dalam Perniagaan Khadijah   
12     Struktur Organisasi Perniagaan Khadijah yang Berkesan   
13     Pengurusan Risiko   
14     Kesinambungan Perniagaan dan Rancangan Pewarisan   
15     Menjangka Masalah Perniagaan   
16     Masalah Agensi   
17     Keputusan Tepat Memilih Nabi Muhammad Sebagai Mudarib   
18     Kesinambungan Hubungan Awal Antara Nabi Muhammad dan Khadijah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024