Katalog

Pendidikan Khas Untuk Kanak-kanak Istimewa

Format: Paperback
ISBN-13:
ISBN-10: 983-3376-41-X
Tarikh Terbit: 30 Sep 2005
Jumlah Muka Surat : 158

Kategori: Keluarga, Keibubapaan, Pendidikan, Pendidikan Khas, Pendidikan Umum

Siri:

Penerbit: PTS Professional Publishing Sdn Bhd

RM 17.00

Harga Sabah/Sarawak: RM 20.00

Beli Online

Pendidikan khas bukan sahaja perlu diketahui oleh mereka yang terlibat bersama golongan dengan keperluan khas, malahan juga oleh setiap lapisan masyarakat, terutamanya para guru di sekolah. Ini penting bagi membantu para guru mengenal pasti kanak-kanak yang mungkin menghadapi masalah dalam pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan faktor-faktor tertentu.

Prakata
Bab 1 Perkembangan Pendidikan Khas
Pendidikan Khas di Luar Negara
Pendidikan Khas di Malaysia
Program Pendidikan Khas
Program Pendidikan Khas Prasekolah
Program Pendidikan Khas Teknik dan
Vokasional
Program Pendidikan Inklusif
Kurikulum
Penilaian
Peranan dan Tanggungjawab

Bab 2 Siapakah Kanak-kanak Khas?
Ciri-ciri Kanak-kanak Khas
Keperluan Pembelajaran
Pengesanan dan Intervensi Awal

Bab 3 Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran
Masalah Pendengaran
Jenis Masalah Pendengaran
Pengesanan Kehilangan Pendengaran
Tanda-tanda Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran
Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran
Kaedah Komunikasi
Pengesanan dan Intervensi Awal

Bab 4 Kanak-kanak Masalah Penglihatan
Jenis Masalah Penglihatan
Punca
Tahap Kecacatan
Tanda-tanda Masalah Penglihatan
Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan
Keperluan Pembelajaran ataupun Latihan

Bab 5 Kanak-kanak Masalah Pembelajaran
Tanda-tanda Awal Masalah Pembelajaran
Terencat Akal
Autisme
Palsi Serebrum (Cerebral Palsy)
Masalah dalam Komunikasi, Pertuturan dan
Bahasa
Sindrom Down
Hiperaktif ataupun Gangguan Penumpuan (Attention Deficit Disorder)
Gangguan Emosi
Masalah Pembelajaran Lain
Pelbagai Ketidakupayaan
Pintar Cerdas dan Berbakat

Bab 6 Ujian Pengesanan
Tujuan Ujian Pengesanan
Mengenal Pasti Murid
Kesan masalah yang dihadapi
Pendekatan Penilaian
Jenis-jenis Instrumen Ujian Pengesanan

Bab 7 Strategi Pengajaran
Pengajaran Berkesan
Pengendalian Murid dengan Keperluan Khas

Bab 8 Penilaian dan Rancangan Pendidikan
Individu

Penilaian
Rancangan Pendidikan Individu

Bab 9 Sorotan dan Penghayatan
Bibiliografi
Indeks

Persoalan tentang pendidikan khas mendapat tempat dalam dunia pendidikan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia.

Hak bagi individu dengan keperluan khas sentiasa diper-juangkan termasuk hak dalam bidang pendidikan. Keprihatinan masyarakat dalam bidang pen-didikan khas semakin terserlah. Namun begitu, perjuangan dalam bidang ini tidak pernah selesai kerana bidang ini merangkumi pelbagai aspek termasuk bidang teknologi.

Pendidikan khas bukan sahaja perlu diketahui oleh mereka yang terlibat bersama golongan dengan keperluan khas, malahan juga oleh setiap lapisan masyarakat, terutamanya para guru di sekolah. Ini penting bagi membantu para guru mengenal pasti kanak-kanak yang mungkin menghadapi masalah dalam pembelajaran yang dapat dikaitkan dengan faktor-faktor tertentu.

Tanpa pengetahuan tentang pendidikan khas, dengan mudah sahaja lontaran stigma diberi kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pem-belajaran.

Timbul berbagai-bagai istilah negatif yang bukan sahaja menyebabkan murid patah semangat belajar tetapi menjurus kepada masalah yang lebih besar, terutamanya masalah disiplin. Kanak-kanak juga dilabelkan sebagai bodoh, malas, degil, tidak mahu mengikut arahan walhal terdapat keadaan dalaman yang menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mencapai apa yang diharap oleh guru.

Oleh kerana itu, buku ini dihasilkan bagi memberi pendedahan kepada semua pihak, sama ada ibu bapa, guru ataupun pihak yang ingin mengetahui tentang dunia kanak-kanak dengan keperluan khas.

Penekanan utama di dalam buku ini adalah dalam aspek ciri-ciri kanak-kanak khas serta keperluan pembelajaran mereka.

Buku ini dapat dijadikan panduan kepada semua pihak dalam mengenal pasti kanak-kanak dengan keperluan khas supaya mereka lebih jelas dengan keadaan yang dihadapi oleh kanak-kanak itu. Terutamanya bagi masalah yang tidak ketara dalam bentuk fizikal.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan lebih ramai kanak-kanak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran dapat dikenal pasti supaya intervensi dapat dilaksanakan secepat mungkin.

Jamila K.A. Mohamed 2005

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat