Buku

ICT dan Islam

RM 25.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-0685-70-0

Muka Surat: 212

Saiz: 5.5x8.5

Tarikh Terbit: 30 Jun 2016

Kategori:

Imprint: PTS Akademia

ICT dan Islam meliputi falsafah ICT dan Islam, Al-Quran dan Hadis sebagai panduan etika ICT, keselamatan dan privasi, Qalam sebagai infostruktur, perisian insan, perisian hati, pekerja ilmu kepada pekerja bijaksana, masyarakat ilmu dan masyarakat bijaksana dalam ICT, e-kerajaan: kepercayaan, ketelusan dan akauntabiliti serta ICT dan Islam sebagai langkah ke hadapan. Pada dasarnya, ICT dan Islam bukan sahaja menjelaskan hubungan antara ICT dan Islam tetapi juga menyediakan penyelesaian kepada ummah dan dunia.

PRAKATA xviiPENGENALAN xiiiBAB 1FALSAFAH ICT DAN ISLAM1.0 PENGENALAN 11.1 Konsep Komputer dalam Wahyu Pertama 21.2 Kepentingan ‘Pena’ dan ‘Rekod’ dalamkehidupan Manusia 31.3 Manusia dan Ilmu: Input, Proses dan Output 42.0 FALSAFAH 52.1 Takrifan daripada Ahli Falsafah Islam 62.1.1 Perspektif Al-Kindi 62.1.2 Perspektif Al-Farabi 62.1.3 Perspektif Ibnu Sina 62.1.4 Perspektif Al-Ghazali 72.1.5 Perspektif Sayyed Hossein Nasr 72.2 Falsafah Sains Komputer 72.2.1 Falsafah ICT Berdasarkan Al-Qurandan Sunnah 72.2.2 Kenyataan yang amat Berkuasa 83.0 KOMPONEN ICT: PERISIAN INSAN (PERISIANHATI), PERKAKASAN DAN PERISIAN 94.0 TAHAP HIERARKI PENGETAHUAN: DATA,MAKLUMAT, ILMU DAN KEBIJAKSANAAN 11KANDUNGANICT DAN ISLAMvi4.1 Data 124.2 Maklumat 124.3 Ilmu 124.4 Kebijaksanaan 135.0 ICT SEBAGAI KENDERAAN DALAMPENGEMBARAAN INSAN 145.1 Pengembaraan Insan 165.1.1 Contoh daripada Al-Qur’an 165.1.2 Wahyu Mengisahkan Tentang PelbagaiPeringkat Pengembaraan Insan 176.0 KESIMPULAN 197.0 RUJUKAN 20BAB 2PRINSIP-PRINSIP PANDUAN: PRIVASI, KESELAMATANDAN ETIKA1.0 PENGENALAN 231.1 Peranan Abdillah dan Khalifah 241.2 Khalifah Allah 251.3 Sains Islam Melewati Zaman 262.0 PRINSIP-PRINSIP PANDUAN DALAM ICTBERDASARKAN AJARAN ISLAM 272.1 Al-Quran “Asas Kebijaksanaan” 273.0 ETIKA 283.1 Etika dari Pandangan Islam 283.2 Perbezaan Antara Standard Etika Islamdan Barat 303.3 Internet dan moral 313.4 Aktiviti di Alam Siber 323.5 Akta Jenayah Komputer Malaysia 1997(CCA 1997) 324.0 PRIVASI 334.1 Privasi dari Pandangan Islam 344.2 Privasi: Pengguna Internet dan Komputer 34KANDUNGANvii4.3 Tempat Kerja 354.3.1 Pengawasan Fizikal 354.3.2 E-mel dan Internet 354.3.3 Penspaman (Spamming) 364.4 Harta Intelektual 364.4.1 Undang-undang Harta Intelekdi Malaysia 375.0 KESELAMATAN 375.1 Keselamatan dari Pandangan Islam 375.2 Keselamatan: Pengguna Internet 385.3 Aktiviti dalam Alam Siber (Cyber) 396.0 KESIMPULAN 407.0 RUJUKAN 41BAB 3PERISIAN INSAN: PEKERJA ILMU KEPADA PEKERJABIJAKSANA1.0 PENCIPTAAN MANUSIA DAN KOMPUTERDALAM AL-QURAN 431.1 Abdillah dan Khalifah sebagai Perisian Insan 432.0 PERISIAN INSAN SEBAGAI PEMANDU DALAMPERJALANAN INSAN 452.1 Peringkat Perjalanan Insan 462.2 ICT sebagai Qalam 473.0 KEPENTINGAN ILMU BAGI 'PEMANDU' 483.1 Pengajaran daripada Kata-kataSayyidina Ali r.a. 493.2 Petikan daripada Sarjana Lain 494.0 MEMAHAMI ANJAKAN PARADIGMA 504.1 Transformasi Ekonomi 504.2 Transformasi Struktur Organisasi 514.3 Transformasi Kelakuan Organisasi 524.4 Transformasi Prinsip Pembangunan 53ICT DAN ISLAMviii5.0 CABARAN ... SATU-SATUNYA PERKARA YANGMALAR IALAH PERUBAHAN 535.1 Kemahiran untuk 'Pemandu' 545.2 Kecekapan Digital 556.0 ‘PEMANDU’ SEBAGAI PEKERJA ILMU 556.1 Kemahiran untuk Ekonomi Ilmu 556.2 Kemahiran untuk Profesional ICT 566.3 Kemahiran Lanjutan untuk Profesional ICT 576.4 Kecekapan Utama - Piawaian Eropah 577.0 PEMANDU SEBAGAI KHALIFAH 597.1 Allah s.w.t Memerintahkan Nabi Nuh asMembuat Bahtera 597.2 Allah s.w.t. Mengajar Nabi Daud MembuatKelengkapan Perang dan Melembutkan Besiuntuk Baginda, Menunjukkan Kerja Peleburandan Foundri 607.3 Teknologi Besi dan Manfaatnya KepadaManusia 617.4 Ciptaan Allah untuk MembantuManusia 618.0 PEMANDU SEBAGAI ABDILLAH 628.1 Ciri-ciri Orang Beriman yang Cemerlang 628.2 Kepentingan Merendah Diri 638.3 Kaitan Rendah Diri dengan Ihsan 648.4 Sabar dan Belas Kasihan 658.5 Masa dan Arah 669.0 PEMANDU SEBAGAI PEKERJA BIJAKSANA 6610.0 KESIMPULAN 6711.0 RUJUKAN 68BAB 4QALAM: SUATU STRUKTUR MAKLUMAT(INFOSTRUKTUR)1.0 PENGENALAN 71KANDUNGANix2.0 ICT SEBAGAI QALAM 723.0 QALAM DAN BAHAGIAN-BAHAGIANNYA 724.0 ANTARA MANUSIA DAN KOMPUTER 755.0 SARJANA ISLAM DAN TEKNOLOGI MEREKA 765.1 Pemandu sebagai Khalifah yang MenggunakanPeralatan 776.0 HUBUNGAN ANTARA WAWASAN TAUHID DANINFOSTRUKTUR 787.0 INFOSTRUKTUR SECARA AM 807.1 Pembangunan Perkakasan 807.1.1 Sejarah Komputer 817.1.2 Teknologi Kad Tebuk 817.1.3 Pengiraan Digital 827.1.4 Generasi Pertama Mesin Von Neumann 827.1.5 Generasi Kedua: Transistor 837.1.6 Pasca-1960: Generasi Ketiga danSeterusnya 837.1.7 Jenis-jenis Sistem Komputer 847.1.8 Negara-negara Islam dan Komputer 867.2 Pembangunan Perisian 867.2.1 Perisian Aplikasi 877.2.2 Perisian Operasi Sistem 897.2.3 Sumber Terbuka dan Islam ... BerkatBerkongsi 90

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024