Buku

Membimbing Remaja Memilih Pendidikan dan Kerjaya

RM 22.00 / RM 25.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 225

Saiz:

Tarikh Terbit: 1 Aug 2006

Menghuraikan teori-teori pemilihan kerjaya, menjelaskan penggunaan alat ukuran psikologi bagi mengukur personaliti dan minat serta menerangkan langkah-langkah praktikal membimbing remaja memilih pendidikan dan kerjaya.

Prakata
1 Dunia Pendidikan dan Kerjaya
2 Masalah Remaja dalam Memilih
Bidang Pendidikan dan Kerjaya
3 Senario Remaja yang Keliru dengan Pilihan
Pendidikannya
4 Keperluan Merancang Pendidikan dan
Kerjaya
5 Tanggungjawab Membimbing Remaja
6 Teori-teori Berkaitan Kerjaya
7 Teori Trait dan Faktor
8 Teori Pemilihan Kerjaya Holland
9 Teori Pemilihan Kerjaya Anne Roe
10 Teori Psikoanalitik Bordin
11 Kelebihan Teori Pemilihan Kerjaya Holland
12 Konsep Pengujian dan Pengukuran dalam
Bimbingan dan Kaunseling
13 Penggunaan Ujian Psikologi dalam
Bimbingan Kerjaya
14 Langkah-langkah Praktikal dalam Memilih
Pendidikan dan Kerjaya
15 Mengenali Diri Sendiri
16 Mengenali Dunia Pendidikan dan
Kerjaya
17 Jenis Personaliti, Bidang Pendidikan
dan Kerjaya
18 Memahami Cara Membuat Keputusan
yang Betul
19 Membuat Keputusan Pilihan Pendidikan
dan Kerjaya
20 Merancang Pelan Tindakan Pendidikan
dan Kerjaya
21 Cara Membimbing Remaja Membuat
Keputusan Kerjaya
22 Memupuk Kesedaran Merancang Kerjaya
kepada Remaja
23 Mengenal Pasti Tempat Kerja yang
Disukai
24 Apa yang Sebenarnya Dicari dalam
Kerjaya?
25 Pesanan untuk Para Remaja
26 Saranan kepada Para Pembaca
Rujukan 213

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024