Buku

Membongkar Penyelewengan Tafsir oleh Para Pengamal LGBT

oleh Mohd Izwan Md Yusof, Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim

RM 30.00 / RM 33.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-481-994-1

Muka Surat: 312

Saiz:

Tarikh Terbit: 10 May 2023

Kategori:

Buku Membongkar Penyelewengan Tafsir oleh Para Pengamal LGBT adalah sebahaqian daripada hasil kajian peringkat Doktor Falsafah yang bertajuk Perspektif Komuniti Lesbian, Gay dan Transgender Muslim di Malaysia Terhadap Perlakuan Homoseksual dan Konsep Perkahwinan di dalam al-Quran. Buku ini membongkar sikap sarjana Muslim yang lunak kepada golongan LGBT Muslim.

Mereka berselindung atas nama agama demi menghalalkan nafsu songsang mereka. Buku ini menampilkan dapatan penting mengenai tiga jenis golongan LGBT Muslim dalam negara Malaysia. Selain itu, pembaca dapat memahami suara hati para pengamal LGBT berdasarkan temu bual yang dijalankan. Semoga buku ini dapat menuntun para pengamal LGBT Muslim kembali kepada kesucian fitrah bagai hujan yang membasahi bumi kemarau lalu menumbuhkan pohon-pohon bunga.

Prakata…..................................................................................................... xi

BAB 1

APA ITU LGBT?

Pengenalan…....................................................................................................................1

Orientasi Seksual…........................................................................................................2

Pembawaan daripada Lahir ataupun Dibentuk oleh Persekitaran?.............2

Perlakuan atau Aktiviti Seksual….............................................................................4

Apa itu LGBT Menurut Pandangan Islam?........................................................11

Apa itu LGBT Menurut Pandangan Barat?........................................................18

BAB 2

PENYELEWENGAN TAFSIR PENDUKUNG LGBT MUSLIM

Usaha Sarjana Muslim Barat Merombak

Pentafsiran Para Ahli Tafsir Terdahulu….............................................................23

Strategi ‘Agamawan’ LGBT…..................................................................................28

BAB 3

ILMUWAN MUSLIM PENDUKUNG LGBT

Profil Ilmuwan Muslim Barat yang Mendukung LGBT…...............................33

Kesimpulan….................................................................................................................45

BAB 4

HOMOSEKSUAL DAN PERKAHWINAN MENURUT

ILMUWAN MUSLIM BARAT

Perspektif Ilmuwan Muslim Barat Mengenai

Perlakuan Homoseksual dalam al-Quran….......................................................47

Perspektif Ilmuwan Muslim Barat Berhubung Konsep Perkahwinan

Menurut al-Quran…....................................................................................................55

Kesimpulan….................................................................................................................58

BAB 5

PENTAFSIRAN MUFASSIRIN

MENGENAI KISAH NABI LUT AS

Pengenalan….................................................................................................................61

Kepentingan Mentafsirkan Al-Quran Secara Tepat….....................................62

Kisah Umat Nabi Lut AS Menurut Pandangan Ulama…...............................65

BAB 6

MENJELASKAN KEKELIRUAN ILMUWAN MUSLIM

BARAT MENGENAI HOMOSEKSUAL

MENURUT AL-QURAN

Pentafsiran Para Ahli Tafsir Berhubung

Perlakuan Homoseksual Menurut Al-Quran…..................................................85

BAB 7

MENJELASKAN KEKELIRUAN SARJANA BARAT

MENGENAI PERKAHWINAN MENURUT AL-QURAN

Pentafsiran Mufassirin Berhubung Konsep

Perkahwinan Menurut al-Quran…...................................................................... 111

Kesimpulan….............................................................................................................. 121

BAB 8

KAJIAN PROFIL KOMUNITI LGBT MUSLIM MALAYSIA

Pengenalan….............................................................................................................. 125

Profil Pelaku…............................................................................................................ 126

Lesbian Muslim…...................................................................................................... 126

Gay Muslim….............................................................................................................. 128

Transgender Muslim…............................................................................................ 130

Perbandingan Profil Gay, Lesbian dan

Transgender Muslim di Lembah Klang…......................................................... 133

Amalan Agama Lesbian Muslim…..................................................................... 136

Amalan Agama Gay Muslim…............................................................................. 139

Amalan Agama Transgender Muslim…............................................................ 142

Perbandingan Amalan Agama Gay, Lesbian

dan Transgender Muslim di Lembah Klang…................................................. 145

BAB 9

PANDANGAN LGBT MUSLIM MALAYSIA TERHADAP

PERLAKUAN HOMOSEKSUAL DALAM AL-QURAN

Konsep Azab atas Umat Nabi Lut AS

dalam al-Quran dari Sudut Punca Diazab…................................................... 149

Konsep Azab Atas Umat Nabi Lut AS

dari Sudut Hak Seksualiti dan Sokongan Isteri Nabi Lut AS…................. 154

Konsep Azab Atas Umat Nabi Lut AS dari Sudut

Pelabelan al-Quran terhadap Perlakuan Homoseksual…......................... 159

Konsep Dosa dan Pengampunan Allah SWT dalam al-Quran…........... 161

Konsep Solat dalam al-Quran….......................................................................... 165

Kesimpulan….............................................................................................................. 171

BAB 10

KOMUNITI LGBT MUSLIM MALAYSIA DAN KONSEP

PERKAHWINAN MENURUT AL-QURAN

Konsep Perkahwinan dalam al-Quran….......................................................... 173

Konsep Pasangan (Suami Isteri) dalam al-Quran…..................................... 183

Konsep Jantina dan Takwa Allah SWT dalam al-Quran…........................ 193

Kesimpulan….............................................................................................................. 197

BAB 11

MENJAWAB FAHAMAN PENDUKUNG LGBT

Mengkritik Hujah Golongan Pendukung LGBT….......................................... 201

Salah Tafsir Golongan Pendukung LGBT…..................................................... 208

Kisah Nabi Lut AS dan Umatnya…..................................................................... 229

Larangan Homoseksual…...................................................................................... 235

Kesimpulan….............................................................................................................. 240

BAB 12

APA TANGGUNGJAWAB PELAKU LGBT?

Pendirian dan Sikap Menjadi LGBT dalam Kalangan Muslim…............... 243

Ujian ATAUPUN Takdir?........................................................................................ 246

Hujah kepada Pendukung LGBT…..................................................................... 249

Mengubah Orientasi SSA…................................................................................... 251

Pemahaman Dasar…............................................................................................... 252

Langkah-langkah Perubahan…............................................................................ 255

BAB 13

APA TANGGUNGJAWAB KITA?

Tanggungjawab Muslim dalam Menangani Isu LGBT…............................ 265

Bantuan yang Boleh Diberikan kepada

Golongan yang Terlibat dengan LGBT….......................................................... 266

BAB 14

LANGKAH UNTUK MENANGANI ISU LGBT

PADA MASA HADAPAN

Pengenalan….............................................................................................................. 271

Langkah dan Cadangan kepada Institusi Kekeluargaan…......................... 278

Langkah dan Cadangan kepada Institusi Kemasyarakatan…................... 278

Implikasi Polisi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)...................... 279

Kementerian Dalam Negeri (KDN)..................................................................... 280

Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM)............................ 280

Pakar Kaunseling Bertauliah…............................................................................. 281

Kesimpulan….............................................................................................................. 281

Rujukan…................................................................................................283

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024