Buku

Mudahnya Google SketchUp

oleh Hazlam Anuar

RM 15.00 / RM 17.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-0185-07-1

Muka Surat: 136

Saiz:

Tarikh Terbit: 20 Jun 2011

Langkah demi langkah ditunjukkan bagi menghasilkan objek 3D berserta contoh bergambar berwarna supaya mudah diikuti. Google SketchUp ini sesuaian untuk pelbagai kategori pengguna kerana;

  • Bagi yang mementingkan masa, Google SketchUp membantumenghasilkan 3D dengan hanya menggunakan tool Push/Pull.
  • Bagi yang tidak mahir melukis menggunakan tangan, GoogleSketchUp membantu menghasilkan lukisan 3D yang menarikdan tepat.
  • Bagi yang berimaginasi tinggi, Google SketchUp mendorongmeluaskan lagi imaginasi tanpa sempadan.
  • Bagi yang mementingkan kos, Google SketchUp membantumenghasilkan idea awal dengan konsep 3D.
  • Bagi yang sukakan perisian mesra pengguna, Google SketchUp adalah jawapannya. Tujuan utama Google SketchUp dihasilkan adalah menjadikan perisian 3D ini mudah daripada perisian 3D lain yang kompleks.

Prakata vii

Pendahuluan ix

BAHAGIAN 1:Pengenalan Google SketchUp

BAB 1: Kenali 3D dengan Google SketchUp 3

BAB 2: Interface dan Toolbar dalam SketchUp 7

BAB 3: Kelebihan dan Kekurangan SketchUp 15

BAHAGIAN 2:Menggunakan Aplikasi Google SketchUp

BAB 4: Melukis dan Membina Model 19

BAB 5: Memodifikasi Model 27

BAB 6: Materials, Group dan Components 37

BAB 7: Bagaimana Menggunakan Shadows dan Scenes 51

BAHAGIAN 3:Menghasilkan Model 3D dengan Google SketchUp

BAB 8: Menghasilkan Bangku Kayu Berkusyen 61

BAB 9: Menghasilkan Rumah 71

BAB 10: Menghasilkan Robot 79

BAHAGIAN 4:Cetak, Animasi dan Kongsi Kerja Anda

BAB 11: Mencetak Hasil Kerja Anda 87

BAB 12: Membuat Animasi Ringkas 91

BAB 13: Berkongsi dengan 3D Warehouse 99

BAHAGIAN 5Ekstra

BAB 14: Bagaimana Google SketchUp MembantuGolongan Autisme 109

BAB 15: Bagaimana Google SketchUp MembantuGuru dan Pelajar Sekolah. 113

Penutup 117

Lampiran 119

Rujukan 123

Tentang Penulis 125

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023