Buku

Panduan Kurikulum Prasekolah

oleh Rohani Abdullah, Mohd Sharani Ahmad, Nani Menon

RM 29.00 / RM 31.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 304

Saiz:

Tarikh Terbit: 30 Dec 2003

Buku ini mencadangkan aktiviti yang menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh daripada segi fizikal, persepsi, intelek, bahasa, sosial, emosi dan moral. Tumpuan khas juga diberikan kepada teknik dan bahan pengajaran yang menyokong Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003) yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kandungannya dapat dimanfaatkan oleh guru prasekolah dan pembantunya serta mereka dalam bidang ini.

Isi kandungan

Prakata
Bahagian 1

Bab 1 Falsafah, Pendidikan Dan Kurikulum Prasekolah (Rohani Abdullah, Putri Zabariah Abdul Rahman dan Nani Menon)
Bab 2 Kurikulum Berintegrasi Dan Perkembangan Kanak-Kanak (Rohani Abdullah)
Bab 3 Pengajaran Dan Pembelajaran Bertema
(Nani Menon)
Bab 4 Pengurusan Ruang Dan Pusat Pembelajaran
(Nani Menon dan Rohani Abdullah)
Bab 5 Komputer Sebagai Alat Rangsangan Pembelajaran (Rohani Abdullah dan Rosazizi Abdul Rahim)
Bab 6 Pengurusan Kelas Dan Peraturan Umum Kanak-Kanak (Nani Menon)
Bab 7 Jadual Dan Rutin Kelas (Nani Menon dan Rohani Abdullah)

Bahagian 2
Bab 8 Pertumbuhan, Perkembangan Fizikal
Dan Kesihatan Kanak-Kanak (Nani Menon dan Halim Masnan)
Bab 9 Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Prasekolah (Nani Menon dan Rohani Abdullah)
Bab 10 Penguasaan Konsep Asas Matematik
(Rosazizi Abdul Rahim dan Nani Menon)
Bab 11 Bahasa, Kemahiran Berkomunikasi Dan Literasi Awal Pemantapan Sosioemosi
(Rohani Abdullah dan Nani Menon)
Bab 12 Pemantapan Sosioemosi Kanak-Kanak
(Mohd. Sharani Ahmad)
Bab 13 Kreativiti Dan Nilai Estetika Kanak-Kanak
(Narimah Badau dan Nani Menon)
Bab14 Muzik Dan Pergerakan
(Liew Ai Len dan Nani Menon)
Bab 15 Pendidikan Moral
(Jayaletchumi Mottan dan Halim Masnan)
Bab 16 Pendidikan Agama Islam
(Halim Masnan)

Bahagian 3
Bab 17 Kurikulum Inklusif Kanak-Kanak Istimewa
(Jayaletchumi Mottan)
Bab 18 Komuniti Dan Kemudahan Awam
(Salmina Sulaiman)
Bab 19 Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Awal Anak (Rosazizi Abdul Rahim dan Mohd. Sharani Ahmad)
Bab 20 Penilaian Dan Rekod Perkembangan Murid
(Putri Zabariah Megat Abdul Rahman dan Rohani Abdullah)
Bab 21 Peralihan Ke Alam Persekolahan Formal
(Mohd. Sharani Ahmad)

Lampiran
Biodata

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024