Pendidikan Kerohanian dan Moral Prasekolah
oleh Nik Rosila Nik Yaacob


Versi Cetak

RM 19

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 21
Format:
Saiz:

Jumlah Muka Surat: 192

ISBN-13: 978-967-5226-94-6

Tarikh Terbit: 1 Mar 2010

PTS Publishing House


Versi eBook

Buku ini disusun berdasarkan prinsip Amalan yang Bersesuaian dengan Perkembangan kanak-kanak (ABP). Elemen-elemen nilai dan moral diterapkan melalui pengajaran-pembelajaran sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Falsafah Pendidikan Negara menegaskan bahawa setiap anak perlu dikembang dan digilap segala potensi yang ada dalam diri mereka bagi melahirkan insan yang cemerlang dan harmonis.

Buku ini dihasilkan bagi memenuhi prinsip ini serta menambah maklumat sedia ada guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

 

Daripada Pengarang

 

Pendahuluan 

 

Bahagian 1: 

Pendidikan Moral Kanak-kanak:

>> Perkembangan Kanak-kanak 

>> Teori Psikoanalisa 

>> Teori Kognitif Piaget 

>> Teori Penaakulan Moral Kohlberg 

 

Bahagian 2: 

Pendidikan Kerohanian dan Moral:

>> Al-Ghazali 

>> Confucious 

>> Hindu 

 

Bahagian 3: 

Isu dan Implikasi Pendidikan Kerohanian

dan Moral di Malaysia

>> Isu Jenayah Remaja 

>> Implikasi Pendidikan Kerohanian dan Moral 

 

Bahagian 4: 

Pelaksanaan Pendidikan Kerohanian

dan Moral di Prasekolah

>> Falsafah Pendidikan Kebangsaan 

>> Contoh Pelaksanaan Pengajaran Pendidikan Islam 

>> Contoh Pelaksanan Pengajaran Pendidikan Moral 

 

Rujukan 

 

Indeks 

Buku Berkaitan

Berita


Errata