Buku

Pengurusan Aktiviti Luar Sekolah: Panduan Pengurusan Aktiviti di Luar Sekolah

oleh James Ang Jit Eng

RM 33.00 / RM 36.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-0444-08-6

Muka Surat: 336

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 17 Jan 2013

Imprint: PTS Akademia

Buku ini ditulis untuk para pentadbir sekolah, khususnya Pengetua dan Guru Besar, Guru-guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum, SU kokurikulum, guru-guru pelaksana aktiviti-aktiviti luar, guru-guru pelatih di institut-institut pendidikan guru (IPG), para pelajar jurusan pendidikan di universiti, dan mereka-mereka yang berminat dalam pengurusan pendidikan luar di sekolah.

Sering kali, pihak penganjur aktiviti kurang arif atau pasti dengan tindakan-tindakan atau prosedur yang perlu dipatuhi apabila hendak menganjurkan sesuatu aktiviti luar sekolah yang melibatkan murid.  Ketidakpastian ini menyebabkan mereka sama ada segan menganjurkan aktiviti luar ataupun menganjurkan aktiviti luar mengikut gerak hati dan budi bicara masing-masing.  Pelanggaran prosedur sering kali tidak disedari langsung kerana kesemua peserta aktiviti luar pulang dengan selamat dan kesalahan ini diulangi sehingga menjadi amalan biasa.  Apabila sesuatu insiden atau peristiwa yang tidak diingini berlaku, barulah pihak penganjur sedar bahawa terdapat tindakan-tindakan yang telah diambil sebelum itu adalah salah.  Menyedari hakikat itu, buku ini bertujuan untuk memberi panduan kepada para pembaca dan pelaksana aktiviti pendidikan luar agar mereka boleh membuat rujukan yang cepat dan tepat apabila diperlukan.  

Buku ini mengandungi tujuh bab. Enam bab ditulis khusus untuk menghurai secara komprehensif jenis-jenis aktiviti luar yang sering dianjurkan oleh sekolah. Untuk setiap aktiviti yang disenarai, tindakan-tindakan pra, semasa dan selepas yang perlu dilakukan dibincangkan. Carta aliran pelaksanaan turut disertakan untuk memudahkan pihak penganjur memahami langkah-langkah untuk menjalankan aktiviti yang ingin dilaksanakan. Surat-surat pekeliling, dokumen, prosedur, contoh kertas kerja, surat-surat, dan borang-borang berkaitan yang turut disediakan di setiap penghujung bab bertujuan untuk memudahkan rujukan dan memberi panduan kepada pembaca dalam proses penyediaan bahan-bahan dan pelaksanaan aktiviti. Ini adalah selaras dengan hasrat penulis untuk membolehkan pembaca dan pengamal aktiviti pendidikan luar di sekolah untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan pendidikan luar dengan mudah, tepat dan cekap.

Penghargaan ixKata Aluan xi

Kata Pengantar xiii

Bab 1: Pendidikan Luar: Satu Aspek Penting Pendidikan Murid 1

Pengenalan 1

Definisi Pendidikan Luar 2

Jenis-Jenis Aktiviti Pendidikan Luar 15

Rumusan 36

Lampiran 1 37

Bab 2: Pengendalian Aktiviti Kokurikulum di Luar Sekolah 45

Pengenalan 45

Pra Pelaksanaan Aktiviti 49

Semasa Pelaksanaan Aktiviti 53

Pasca Pelaksanaan Aktiviti 58

Rumusan 60

Lampiran 2 63

Bab 3: Aktiviti Perkhemahan 93

Pengenalan 93

Pra Perkhemahan 95

Mesyuarat Pra Pelaksanaan 99

Semasa Perkhemahan 110

Lampiran 3 119

Bab 4: Aktiviti Jelajah Hutan, Mendaki dan Orienteering 143

Pengenalan 143

Pra Aktiviti 144

Tindakan Menangani Risiko 149

Bantuan Kecemasan 151

Semasa Aktiviti 156

Pasca Aktiviti 161

Rumusan 162

Lampiran 4 163

Bab 5: Aktiviti Air 167

Pengenalan 167

Pra Aktiviti 168

Semasa Aktiviti 179

Pasca Aktiviti 186

Rumusan 187

Lampiran 4 189

Bab 6: Lawatan Sambil Belajar 191

Pengenalan 191

Pra Aktiviti 191

Semasa Aktiviti 199

Pasca Aktiviti 201

Rumusan 201

Lampiran 6 203

Bab 7: Aktiviti Mengutip Derma 255

Pengenalan 255

Pra Aktiviti 256

Semasa Aktiviti 266

Pasca Aktiviti 267

Rumusan 268

Kesimpulan 269

Lampiran 7 271

Bibliografi 311

Biodata Penulis 31

3Indeks 315

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024