Buku

Sejarah Arkeologi Nusantara

RM 35.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978 - 967 - 0685 - 34 - 2

Muka Surat: 192

Saiz: 5.5x8.5

Tarikh Terbit: 15 May 2015

Kategori: Kanak-Kanak, Sejarah

Imprint: PTS Akademia

Sejarah Awal Nusantara: Cerakinan Arkeologi dan Sejarah adalah hasil susunan semula makalah-makalah terpilih yang menggarap beberapa isu penting mengenai politik dan budaya masyarakat Melayu, terutamanya sebelum kurun ke-15 Masihi. Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah sosiobudaya masyarakat Melayu Semenanjung Tanah Melayu sebelum kemasukan Islam, struktur politik kerajaan Melayu awal dan hubungan diplomatik kerajaan-kerajaan Melayu dengan China. Di samping itu, buku ini turut membincangkan evolusi sistem tulisan Melayu dan penemuan prasasti di Perlis.

 

Prakata vii Bab 1: Warisan Hindu, Buddha dan Islam Semenanjung Tanah Melayu: Satu Analisis 1 Bab 2: Indianisasi di Kedah Tua: Satu Penilaian Semula 16 Bab 3: Sosioekonomi Kedah Tua: Satu Kajian Pensejarahan 37 Bab 4: Kemerosotan Kedah Tua: Mangsa Percaturan Politik dan Sosioekonomi Dunia Timur [Kurun Ke-13-14] 60 Bab 5: Kerajaan Tan-Tan [Kurun ke-6 Hingga ke-7 Masihi]: Suatu Analisis Sosioekonomi 84 Bab 6: Kalam Semah Dari Perlis: Satu Kajian Awal 98 Bab 7: Hubungan Ufti Srivijaya-Suvarnabhumi dan Mataram dengan China: Satu Cerminan Sosioekonomi dan Politik Nusantara [670M-1097M] 114 Kandungan Sejarah Awal Nusantara: Cerakinan Arkeologi dan Sejarah vi Bab 8: Prasasti Berbahasa Melayu Kuno: Analisis Evolusi Aksara dan Tahap Keilmuan Melayu 144 Kesimpulan 163 Indeks 167

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024