Buku

Sinergi dalam Pengurusan Sekolah

oleh Hamedah Wok Awang, Normah Teh

RM 16.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-369-002-2

Muka Surat: 144

Saiz:

Tarikh Terbit: 10 Mar 2010

Sekolah memainkan peranan sebagai institusi sosial yang penting pada negara. Ia menyediakan modal insan dari segi tenaga kerja berkemahiran, separa mahir dan staf biasa.

Sinergi dalam Pengurusan Sekolah membincangkan peranan pengetua, pentadbiran, guru-guru, pelajar, kakitangan sokokngan, dan ibu bapa sebagai satu pasukan dalam mewujudkan sekolah cemerlang.

Buku ini turut menyentuh:

  • Pengetua sebagai Peneraju Kecemerlangan
  • Pasukan Mengurus Kecemerlangan
  • Guru Pendukung Kecemerlangan
  • Pelajar sebagai Penunjuk Aras Kecemerlangan
  • Ibu Bapa sebagai Rakan Kongsi

 

 

Isi Kandungan v 

 

Wadah Pengarang viii 

 

Istilah Pendidikan x 

 

Singkatan Istilah xiii 

 

Sekolah Sebagai Institusi Menyemai Modal Insan 1 

Sekolah Bukan Sekadar Tempat Ilmu 1 

Warga Malaysia yang Baik 2 

Unsur Intelek 3 

Unsur Rohani dan Emosi 3 

Unsur Jasmani 3 

Pengetua Sebagai Peneraju Kecemerlangan 5 

Pentadbir, Pengurus ataupun Pemimpin? 5 

Pengetua sebagai Pengurus 7 

Mengurus Diri 7

Matlamat Bersama 11 

Gaya Kepimpinan 13 

Sumber Manusia 16 

Kemudahan dan Bantuan 26 

Pengetahuan dan Kemahiran 28 

Sistem 37 

Strategi 44 

Sari Pati 46 

Sekadar Imbasan 46 

 

Pasukan Mengurus Kecemerlangan 59 

Pasukan Mengurus 59 

Peranan Sepasukan 60 

Membentuk Pengetua atau Guru Besar 63 

Sari Pati 65 

Sekadar Imbasan 66 

 

Guru Pendukung Kecemerlangan 69 

Guru Seorang Pendidik 69 

Guru Senior dan Guru Junior 78 

Pengayaan Diri 79 

Peranan Kelab Guru 80 

Rekod Laluan Kerjaya 82 

Sari Pati 83 

Sekadar Imbasan 84 

 

 

Pelajar Sebagai Penunjuk Aras Kecemerlangan 85 

Pelajar 85 

Pelajar Itu Penanda Aras 93 

Sari Pati 94 

Sekadar Imbasan 95 

 

Ibu Bapa Sebagai Rakan Kongsi 97 

Kepentingan Persefahaman Ibu Bapa dan Guru 97 

Peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 101 

Peranan Ibu Bapa Semasa Cuti 103 

Sari Pati 105 

Sekadar Imbasan 105 

 

Staf Sokongan 107 

Staf sokongan sebahagian daripada sistem 107 

Sari Pati 110 

Kementerian, JPN dan PPD Sebagai Penaung dan Penjana 111 

Penyandaran Sekolah pada Badan-badan Terlibat 111 

Sari Pati 114 

Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia 115 

 

Lampiran 115 

 

Rujukan 119 

 

Indeks 121

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024