Buku

Terapi Solat Tahajud

RM 23.00 / RM 26.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3604-50-0

Muka Surat: 268

Saiz:

Tarikh Terbit: 16 Nov 2007

�Solat tahajud dapat menghapuskan dosa, mendatangkan ketenangan dan menghindarkan daripada penyakit,� (Hadis riwayat Tirmizi)

Penghargaan
Kata Pengantar
Daripada Makna Keagamaan kepada Pembuktian Sains
Tentang Buku Ini

Bahagian 1 Anatomi Sistem Kekebalan Tubuh
Imunologik Fungsi Sistem Limbik dan Peranan Kunci Hipotalamus
Kelenjar Adrenalina dan Rembesan Kortisol
Kesan Kortisol pada Sistem IMUN Stres, Coping Mechanism dan Ketahanan Tubuh Imunologi
Komunikasi antara Sel dalam Sistem Imun
Sistem Ketahanan Tubuh Imunologik Gerak Balas Ketahanan Tubuh Non-Spesifik
Gerak Balas Ketahanan Tubuh Spesifik Protein Antibodi (Imunoglobulin)
Neuropeptida dan Sel Imunokompeten

Bahagian 2 Psikoneuroimunologi Solat Tahajud
Analisis Makna Islam Keseluruhannya
Niat Ikhlas dan Hakikat Khusyuk dalam Solat
Hakikat Khusyuk dalam Solat
Hakikat Solat Tahajud
Solat Tahajud dan Keperluan Pemeliharaan Homeostasis
Fisiologi Nafsu dan Peranan Iman
Pola Ritma Sirkadian Fungsi Fisiologikal Pengamal Solat Tahajud
Psikoneuroimunologi Solat Tahajud

Bahagian 3 Pengaruh Solat Tahajud pada Peningkatan Gerak Balas Ketahanan Tubuh
Kerangka Konseptual Penyelidikan Reka Bentuk
Penyelidikan Gerak Balas Ketahanan Tubuh Imunologik Para Pengamal Solat Tahajud
Pengaruh Solat Tahajud pada Peningkatan Gerak Balas KetahananTubuh Imunologik
Menemui Parameter Ikhlas

Kesimpulan
Nota Hujung
Bibliografi
Biodata Penulis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022