Buku

USAHAWAN: Kaya Wang Kaya Iman

oleh Saat Sulaiman

RM 16.50 / RM 18.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-5564-09-3

Muka Surat: 288

Saiz: 9x6x0.55

Tarikh Terbit: 4 Apr 2010

  1. Benarkah islam sudah lama menyediakan garis panduan bagi kita menceburi keusahawanan?
  2. Apakah etika-etika keusahawanan menurut islam?
  3. Apakah tip-tip mencapai kejayaan dalam perniagaan?
  4. Siapakah contoh teladan terbaik dalam keusahawanan berpaksikan islam?

Keusahawanan dan perniagaan adalah bidang yang dijamin 9/10 rezeki, asalkan kita mencurahkan sepenuh komitmen dan menjunjung tinggi etika yang digariskan dalam Islam.

Usahawan : Kaya Wang Kaya Iman memimpin pembaca menguasai ilmu-ilmu keusahawanan berteraskan kerangka agama, daripada sekecil-kecil perkara, iaitu panduan memulakan karier sebagai usahawan sehinggalah kepada aspek bagaimana penglibatan usahawan dalam membangunkan ekonomi umat Islam.

Usahawan : Kaya Wang Kaya Iman ditulis bagi membolehkan saudara memperoleh manual lengkap bagi meraih keuntungan dunia, dalam masa yang sama sentiasa meletakkan saudara di atas landasan yang tepat, bergerak menuju ke syurga akhirat.

Penghargaan    xiii
Prakata    xv
Pengenalan    xix

Langkah-langkah awal usahawan beriman
Modal Perniagaan Sumber Halal    1
Memilih Jenis Perniagaan    3
Menambah Pengetahuan Agama Mengenai
Urusan Perniagaan     4

Panduan menjadi usahawan beriman
Menunaikan Solat    7
Doa    8
Tawakal    10
Qanaah    11
Bercakap Benar     12
Menunjukkan Keaiban    14
Mesra dan Berlemah Lembut    15
Menyempurnakan Sukatan dan Timbangan     16
Membuka Perniagaan Awal Pagi     17
Toleransi    17
Menunaikan Janji    18
Jujur    19
Amanah     19
Menunaikan Hak Pekerja     20
Memilih Teman yang Baik     21
Mematuhi Undang-Undang     23
Sederhana dalam Keuntungan     24
Mempelajari Hukum dan Adab Muamalah Islam     27
Adil     28
Menjual Produk Berkualiti    30
Menunaikan Rukun dan Syarat Jual Beli    32
Penjual dan Pembeli    33
Wang dan Produk yang Di Beli    33
Lafaz (Kalimat Ijab dan Qabul)    34
Peramah dan Berlemah Lembut     36
Sabar     36
Meneliti Perjanjian dan Kontrak     40
Memiliki Simpanan Wang     40
Sederhana dalam Kehidupan     42
Jauhi Pembaziran     45
Bersimpati     46
Suka Membantu     47
Mementingkan Kebersihan     48
Pemaaf     49
Menjauhi Dosa-Dosa Besar     50
Meneliti Sumber Produk     54
Tekun dan Komitmen     55
Sentiasa Bertaubat     56
Beriman dengan Nama dan Sifat Tuhan    58
Niat kerana Allah     58
Wasiat     59

Idea menambahkan keimanan
Solat Sunat     63
Bersimpati kepada Orang Miskin     63
Qanaah dan Reda     64
Rajin Membaca Quran    64
Zikir     65
Merahmati Haiwan    66
Muhasabah Diri     67
Mencintai Masjid     68
Menjaga Ibu Bapa     68
Istighfar     69
Menyambung Silaturrahim     71
Menunaikan Hak Jiran     73
Menjaga Anak Yatim    74
Berkata Baik     75
Menahan Marah     76
Murah Senyuman     79
Bersyukur    80

Etika penting usahawan dalam islam
Bercakap Bohong     83
Menyembunyikan Keaiban Produk    84
Menipu dalam Sukatan dan Timbangan    86
Menyembunyikan Stok    87
Monopoli     89
Riba    89
Keuntungan Melampau     97
Judi    97
Perniagaan Haram    98
Menipu dalam Kualiti dan Kuantiti     99
Mencampurkan Perniagaan Halal dan Haram     99
Berpura-Pura Menawar dengan Harga Tinggi
Supaya Orang Lain Tertarik    100
Memburukkan Bisnes Orang Lain Supaya
Orang Membeli Kepadanya     101
Sumpah Palsu    102
Mengabaikan Ibadat     102
Menjual Sesuatu yang Membawa kepada Dosa     103
Melambat-Lambatkan Pembayaran Hutang    104
Mendesak Penghutang     105
Merugikan Orang Lain     106
Melayan Pekerja dengan Buruk     106
Mengatasi Jualan Orang Lain    107
Mengatasi Tawaran Orang Lain    108
Menyekat Pedagang    108
Konsep Orang Tengah    108
Jual Beli Haadirin Libaadin    109
Jual Beli Anak dalam Kandungan     109
Dua Perjanjian Jual Beli dalam Satu Urusniaga    110
Jual Beli Gharar    110
Jual Beli Barangan Tiruan     112
Jual Beli Ketika Solat Jumaat     113

Sifat dan sikap negatif usahawan
Sombong     116
Putus Asa    119
Menyalahkan Tuhan dan Takdir     121
Dengki     122
Menghina     123
Memilih Pelanggan     124
Bakhil    125
Mementingkan Diri Sendiri     127
Mempercayai Bomoh dan Tangkal    128
Mencari Jalan Membunuh Bisnes Orang Lain     129
Menganggap Usahawan Sebagai Musuh    130

Contoh teladan usahawan beriman
Abdul Rahman bin Auf    130

Islam memuliakan usahawan
Usahawan Beriman Bersama Para Nabi    146
Zakat Membantu Masyarakat    147
Sedekah Membina Kemajuan dan Kesejahteraan     148

Tips dan  idea menjadi usahawan berguna
Sedekah Bermanfaat    152
Hadiah Membantu Manusia Memerlukan    156
Perkongsian Idea     156
Menurunkan Harga     157
Menulis    157
Jariah    158
Membentuk Jaringan Keusahawanan    159
Membina Produk Islam     160
Menambahkan Usahawan Muslim    161
Mendidik Masyarakat Islam Mengutamakan
Usahawan Islam     161

Kewajipan dan tanggungjawab usahawan
Tanggungjawab Menunaikan Zakat     163
Tanggungjawab Menunaikan Hak Pengguna    174
Tanggungjawab Membayar Cukai Pendapatan     175
Tanggungjawab Menunaikan Hak Pekerja     176

Tips dan panduan berjaya dalam perniagaan
Ciri-Ciri Usahawan Berjaya    186
Memiliki Modal Sesuai dengan Perniagaan
yang Diceburi    186
Memiliki Kemahiran dalam Bidang yang Menceburi    186
Berani Hadapi Persaingan dan Risiko     187
Mengatur Akaun Bisnes dan Perbelanjaan dengan Bijak    187
Membuat Penyelidikan dan Kajian     188
Menyediakan Persediaan    188
Memilih Bisnes Berpotensi dan lokasi Strategik    189
Memiliki Pelan Meminimumkan Kerugian    190
Menyediakan Khidmat dan Produk Berkualiti    190
Sentiasa Memperbaiki Kelemahan Diri dan Kesilapan    191
Mempunyai Pelan dan Perancangan dalam Perniagaan    192
Peribadi dan Akhlak Baik    192
Komited, Tekun dan Sabar    193
Mempelbagai Jenis dan Cara Perniagaan    194
Sentiasa Berusaha Mengatasi Persaingan    195
Menimba Pengalaman dan Kemahiran
Melalui Kursus dan Bengkel    196
Bijak Menangani Sebarang Masalah    196
Berusaha Meningkatkan Keuntungan dan Modal    197
Rajin Bertanya dan Membaca    198
Menjauhi Sikap yang Merugikan Usahawan    199
Memiliki Pekerja Berkualiti Membantu
Mengembangkan Bisnes    200
Mencontohi Kejayaan Orang Lain    201
Menjadikan Kegagalan Orang Lain Sebagai Teladan    201
Memerlukan Masa Panjang untuk Berjaya    202
Mengikuti Bimbingan dan Panduan Islam    203

Helah dan tipu daya syaitan
Mementingkan Keuntungan dan Kekayaan    205
Bertaubat Semasa Tua    207
Bakhil Membanyakkan Harta    207
Zakat dan Sedekah Penyebab Kemiskinan    207
Bunuh Bisnes Orang Lain, Maka akan Berjaya    208
Kalau Tidak Menipu, Mana Boleh Kaya    208
Rasuah Sahaja Boleh Berjaya    208

Mencari destinasi akhirat
Harta Adalah Pinjaman    212
Mencari harta halal    213
Menunaikan hak harta    213
Membelanjakan harta ke jalan kebaikan    213
Menjadikannya jariaH    213
Qarun Hamba Harta     215
Menjadi Usahawan Ikutan    221
Pemusnah Pahala Sedekah    222
Hikmah Gagal dalam Perniagaan     225
Ujian daripada Tuhan    225
Menjauhkan daripada kelalaian dan menjadi
hamba wang    226
Kisah Teladan Usahawan Beriman     226

Membangunkan ekonomi islam
Ekonomi Islam Pemangkin Kesejahteraan Manusia    230
Tugas Usahawan Membangunkan Ekonomi Islam    233
Panduan Membangunkan Ekonomi Islam     235
Bersatu padu mempraktikkan ekonomi Islam    235
Kesepakatan negara-negara Islam    236
Menolak segala sistem ekonomi tidak berasaskan Islam    238
Menguburkan kejahilan    239
Sistem ekonomi moden    240
Halangan-Halangan dalam Membangunkan
Ekonomi Islam     240
Pakar-pakar ekonomis    241
Usahawan dan pedagang    241
Keburukan Sistem-Sistem Ekonomi Dunia    246
Undang-Undang Islam Menegakkan Ekonomi Islam    250
Pertanian: Sumber Ekonomi yang Diabaikan
Usahawan Islam    251
Penutup    253
Sumber Rujukan    257

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024