Buku

Yahudi, Kristian, Hindu, dan Buddha Berasal daripada Islam?

oleh Ahmad Iqram Mohamad Noor

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-411-765-8

Muka Surat: 416

Saiz: 5.3x7.6

Tarikh Terbit: 14 Oct 2016

Ada beberapa perkara yang menjadi persoalan:

  1. Mengapa dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. terdapat kisah-kisah nabi terdahulu? Apa kaitan Baginda dengan nabi-nabi terdahulu?

  2. Nabi Muhammad s.a.w. adalah berbangsa Arab, namun kenapa Al-Quran harus bercakap mengenai bangsa lain terutama sekali bangsa Yahudi?

  3. Mengapa Al-Quran mengakui kitab-kitab terdahulu, malah terdapat banyak persamaan hukum di dalamnya?

  4. Bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. tahu mengenai kisah para nabi bangsa Yahudi, sedangkan dalam sejarah hidup Baginda tidak pernah belajar mengenai agama Yahudi dan tidak pernah membaca Taurat dan Injil?

Jawapan kepada empat soalan ini hanyalah satu. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah agama yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, yang diturunkan melalui wahyu oleh Tuhan yang satu. Sekiranya Nabi Muhammad s.a.w. itu membawa agama baru, sudah tidak ada kepentingan baginya untuk menceritakan kisah nabi terdahulu dan tidak perlu mengakui bahawa kitab Taurat dan Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Sekiranya agama Islam ini tidak ada kaitan dengan nabi terdahulu, Baginda tidak perlu bersusah payah untuk mengkhabarkan mengenai orang Yahudi, Nasrani, Sabien, dan Majusi kerana Baginda berbangsa Arab, manakala kesemua kelompok itu bukanlah daripada kalangan bangsa Arab.

PENGENALAN

BAHAGIAN 1: MANUSIA DAN AGAMA

Bab 1: Asal-Usul Agama

-Manusia terpilih setiap zaman

-Membersih salah faham kronologi Islam

-Hanya satu agama langit!

-Evolusi agama langit

Bab 2: Faktor Penyimpangan Agama

-Bid’ah Melahirkan agama-agama

-Satu-satunya nabi yang melarang bid’ah

-Hikmah

-Ideologi yang mengubah sejarah

-Liberalisme

-Idea semua agama berasal daripada Allah

Bab 3: Prinsip Islam

-Kewajipan umat Islam

-Ayat Tauhid

-Ayat Solat

-Ayat Zakat

-Ayat Puasa

-Ayat Haji

BAHAGIAN 2: SEMUA AGAMA BERASAL DARIPADA ISLAM

Bab 4: Agama Yahudi Berasal Daripada Islam

-Yahudi dan Yahuda

-Nabi-Nabi Bani Israel

-Kitab Agama Yahudi

-Ayat Tauhid dalam Taurat

-Nabi terakhir dalam perjanjian lama

-Perayaan Yom Kippur dan anjuran nabi Muhammad

-Pandangan Professor Moshe Sharon

Bab 5: Agama Kristian Berasal Daripada Islam

-Sejarah Jesus

-Ajaran dan Mukjizat Jesus

-Perjuangan Jesus

-Kitab Injil

-Himpunan Kitab Bible

-Tauhid dalam Injil

-Nabi Muhammad dalam Perjanjian Baru

-Kisah Raja Najashi

-Agama Islam yang diseleweng

-Islam Dibangkitkan Semula Pada Zaman Nabi Muhammad

-Nabi Muhammad Nabi Terakhir

-Al-Quran adalah kitab terakhir

-Islam agama para nabi

-Misi Tauhid

-Berpegang kepada Islam

Bab 6: Agama Hindu Berasal Daripada Islam

-Aryan dan Kesan Dakwah Nabi Ibrahim

-Kitab suci agama Hindu

-Tauhid Veda

-Tuhan Brahma itu Ibrahim a.s?

-Sungai Sarah & Sungai Hajar

-Ka’bah dalam Veda

-Konsep Rasul dalam Hinduisme

-Nabi Muhammad dalam kitab Hindu

-Ayat ramalan kedatangan nabi Muhammad dalam kitab Hindu

-Kesimpulan

Bab 7: Agama Buddha Berasal Daripada Islam

-Sejarah Sidhrata Gautama Buddha

-Anutan Buddha

-Agama Buddha tidak memperkenalkan Tuhan?

-Tuhan Maha Esa

-Muhammad Dalam Agama Buddha

-Benarkah Sidhrata Gautama Buddha seorang Nabi?

-Nabi Zulkifli?

-Ajaran Buddha diseleweng

Bab 8: Agama Zoroaster Berasal Daripada Islam

-Latar Belakang Kemunculannya

-Konsep Ketuhanan

-Konsep Malaikat

-Konsep Kepercayaan hari akhirat

-Zoroaster dan Ibrahim

-Genesis dalam Avesta

-Muhammad Dalam Zoroaster

-Koresh Agung dan para nabi Yahudi

-Wahyu Islam yang telah diseleweng

Bab 9: Agama Sabean Berasal Daripada Islam

-Kitab Suci

-Konsep Nabi-nabi

-Konsep Ketuhanan

-Ibadah

-Agama Tauhid yang diseleweng

Bab 10: Agama Sikh Berasal Daripada Islam

-Guru Nanak Dev

-Muslimkah Nanak?

-Wujudnya Agama Sikh

Bab 11: Agama Baha’i Berasal Daripada Islam

-Aqidah dan Ajaran

-Penyelewengan daripada agama Islam

BAB 12: Agama non-Wahyu

-Polemik yang memerlukan bukti

-Nabi-nabi dari tamadun China?

-Taoisme

-Konfusianisme

-Firaun Akhenaten seorang nabi?

-Socrates nabi dari Yunani?

PENUTUP

BIBLIOGRAFI

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024