Ebook

Fahami 40 Sunnah Solat Menurut Mazhab Syafie Berdasarkan Kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuh

oleh Mustafar Mohd Suki, Zahiruddin Zabidi

RM 18.66
Versi eBook

Juga boleh didapati dalam versi cetak

E-ISBN: 9789674818586

Tarikh Terbit: 7 Jun 2022

Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh tulisan Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhayli antara kitab yang menjadi rujukan utama dalam bidang fiqh Mazhab Syafie di Malaysia.

Buku ‘Fahami 40 Sunnah Solat Menurut Mazhab Syafie Berdasarkan Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh’ ini menghuraikan secara khusus sunnah-sunnah dalam solat menurut Mazhab Syafie.

Apa yang menarik mengenai buku ini adalah:

 Satu-satunya buku di Malaysia yang membahaskan secara khusus mengenai sunnah-sunnah solat yang terdapat dalam Mazhab Syafie.

 Penyampaian bergambar yang ringkas dan mudah difahami.

 Sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran di mana-mana institusi pendidikan.

Semoga buku ini menjadi wasilah terhadap pemahaman dan penghayatan dalam menghayati kemanisan solat.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022