Pengajaran Tatabahasa Melayu di IPG
oleh Amir Juhari, Noor Zila Md. Yusuf


Versi eBook

RM15.00

e-ISBN:
978-967-0685-79-3
Tarikh Terbit:
26 May 2015
Jumlah Muka Surat:
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Akademia

Buku ini ditulis bagi melatih penggunaan bahasa yang betul daripada aspek tatabahasa bagi menjadi panduan para pelajar, guru, dan peserta kursus. Ia sekali gus dapat menambah pengetahuan tentang morfologi dan sintaksis dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru (IPG), daripada pelajar Pra-Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI), Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR), Program Pensiswazahan Guru (PPG) dan para peserta Kursus Program Memartabatkan Bahasa Melayu (MBM).  

-

Buku Berkaitan