Buku

Pengajaran Tatabahasa Melayu di IPG

oleh Amir Juhari, Noor Zila Md. Yusuf

RM 27.00 / RM 30.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-0444-04-8

Muka Surat:

Saiz: 5.8x8.2

Tarikh Terbit: 3 Jul 2012

Imprint: PTS Akademia

Buku ini ditulis bagi melatih penggunaan bahasa yang betul daripada aspek tatabahasa bagi menjadi panduan para pelajar, guru, dan peserta kursus. Ia sekali gus dapat menambah pengetahuan tentang morfologi dan sintaksis dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru (IPG), daripada pelajar Pra-Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP), Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI), Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR), Program Pensiswazahan Guru (PPG) dan para peserta Kursus Program Memartabatkan Bahasa Melayu (MBM).  

-

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024