Ebook

Zombie

oleh Muhd Nur Iman Ramli, Muhd Nur Iman Ramli, Muhd Nur Iman Ramli

RM 10.00
Versi eBook

Juga boleh didapati dalam versi cetak

E-ISBN: 978-967-481-492-2

Tarikh Terbit: 4 Sep 2018

Zombie mendedahkan Zombie mana yang asli, dan mana yang palsu.

Terbukti Zombie benar-benar wujud, tetapi ia tidak seperti sebagaimana ramai daripada kita sangkakan.

Dari Laptop Penulis….............................................................. i

Pengenalan…............................................................................ vii

Zombie yang Kita Kenal…........................................................ 1

Kengerian dari Afrika ke Amerika…..................................... 8

Dari Afrika ke Haiti…................................................................ 10

Dari Haiti ke Amerika…............................................................... 13

1980-an: Ketakutan Terhadap Wabak Penyakit Peringkat Global.. 20

Sihir & Teknik Hidupkan Zombie…......................................... 22

Penciptaan Zombie…..................................................................... 26

Pengebumian Mangsa Hidup-Hidup….......................................... 29

Aspek Fizikal, Psikologikal dan Budaya Dalam Zombifikasi…...... 33

Zombie Clairvius Balik Rumah….................................................. 36

Kerajaan Zombie di Brazil?.......................................................38

Raja Ganga Zumba (1630 – 1680 Masihi).................................. 40

Dari Afrika ke Benua Amerika…................................................... 42

Zombie Agenda Anti-Islam?......................................................48

Zumbi dos Palmares…................................................................... 50

Pemerintahan dan Pembunuhan Zumbi…..................................... 54

Tiada Bukti Zumbi Seorang Muslim….......................................... 56

Zumbi Jadi Zombie: Siapa Tuduh Siapa?...................................... 58

Brazil Memperingati Zumbi…...................................................... 63

Tarian Zumba Berkait Zombie?............................................... 64

Tarian Zumba Haram?................................................................... 68

Tarian Zombie Zumba ................................................................. 71

Zombie Dalam Kepercayaan Masyarakat Dunia…................. 87

Epik Gilgamesh….......................................................................... 79

Draugr di Scandinavia…............................................................... 81

Revenant di Eropah….................................................................. 85

Jiang-Shi di China….................................................................. 87

Kristianiti…................................................................................ 91

Islam…....................................................................................... 92

Apokalips Zombie…................................................................. 94

Punca Timbulnya Konsep…....................................................... 96

Tema Apokalips Zombie…......................................................... 97

Serangan Zombie….................................................................... 102

Mengkaji Punca-Punca Berpotensi….......................................... 107

Senjata Kimia dan Biologi….......................................... ............ 108

Penularan Wabak Maut….......................................................... 110

Flakka: Dadah Zombie?............................................................ 115

Dadah Krokodil…..................................................................... 117

Zombie Dalam Budaya Pop….................................................121

Punca Kejadian Zombie Dalam Budaya Pop…........................... 123

Zombie Sosial Sedang Melanda…...........................................135

Apa Yang Perlu Dilakukan?......................................................... 144

Penutup: Mesej Penting Zombisme .......................................146

Rujukan…................................................................................148

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2021