Penulis

Hashim Awang

Profesor Dato’ Dr. Hashim Awang menerima ijazah B.A.(Hons) daripada UM pada tahun 1976, dan ijazah Universiti Malaya pada (1979), dan ijazah Ph.D. (1990) juga daripada UM dan Universiti of Hawaii, Manoa, Honolulu. Beliau mempunyai kerjaya yang sangat berjaya sebagai pensyarah, dan akhirnya seorang pensyarah universiti setelah berkhidmat di Universiti Malaya, Universiti Brunei Darussalam dan kini kembali ke Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya bertugas sebagai Felo Penyelidik.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024