Buku

Kritikan Sastera dalam Teori, Aplikasi dan Tradisi

oleh Hashim Awang

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978 - 967 - 0685 - 39 - 7

Muka Surat: 276

Saiz: 5.5X8.5

Tarikh Terbit: 16 Jan 2015

Imprint: PTS Akademia

Kritikan Sastera dalam Teori, Aplikasi & Tradisi, membicarakan bahawa kesusasteraaan dengan pembinaan unsur-unsurnya yang sesuai dan indah tadi menjadi tidak bererti sama sekali kiranya ia disimpan tanpa tersebar kepada khalayak atau pembaca. Hakikat penciptaan sastera adalah untuk dibaca dan dihayati, untuk dirasakan segala keseronokan dan pengalaman baik serta buruk yang tergarap di dalamnya. Selepas penghayatan sedemikian rupa, penciptaan atau karya sastera tidak ditinggalkan begitu sahaja, melainkan dibicarakan pula untuk memperlihatkan reaksi atau tindak balas penilaian pembaca terhadapnya. Ini selalunya berlaku dalam kegiatan yang diistilahkan sebagai kritikan sastera. Melalui kegiatan ini karya sastera yang konkrit diambil untuk dibuat pertimbangan, penilaian dan penganalisisan secara teliti dan mendalam untuk mengetahui kekuatan serta kelemahannya, mengetahui taraf kedudukan dan pencapaian mutu seninya.

 

Prakata vii
Kesusasteraan dalam Kritikan dan Penilaian 1
Kritikan Sastera dalam Pembinaan Karya yang Bermakna 9
Ilmu Bantu dalam Kritikan 20
Etika dalam Kritikan Sastera 33
Pendisiplinan dalam Penulisan Kritikan Sastera1 43
Kepelbagaian Pendekatan dan Keilmuan dalam Kajian 
dan Kritikan Sastera Melayu1 51
Melangkah ke Arena Kritikan Sastera Remaja 67
Sastera dan Psikologi 74
Psikologi Penciptaan dan Penjenisan Sastera Melayu1 79
Psikologi dalam Kesusasteraan 99
Kritikan Psikoanalisis: Beberapa Aliran Baru 107
Teori Arkitaip dalam Kajian dan Kritikan Kesusasteraan1 115
Teori Dikonstruksi: Metodologi dan Penerapan 126
Kritikan Sastera Secara Humanitis 138
Kesusasteraan Melayu: Apresiasi Teks 152
Bengkel Penulisan Kritikan Sastera II/DBP Sarawak 1997 160
Pendisiplinan dan Pendewasaan Penulisan Kritikan 
Sastera di Brunei Darussalam1 165
Ceramah Panduan Menghayati Karya Novel Saga1 180
Panduan Menghayati Hikayat Hang Tuah (Sastera Klasik) 185
Ulasan Cerpen DS Bulan Mac 1998 189
Dua Novel Remaja: Dilema Anak Saduran 
dan Sebening Kasihnya 195
Tiga Cerpen Bahana Dilihat Daripada Pendekatan Estetika 198
Kritikan Karya Cerpen dalam Jurnal Bahana 205
Ulasan Cerpen Jurnal Bahana Julai-Ogos 1999 213
Tradisi Kritikan Kesusasteraan Melayu 220
Kedudukan Wanita dalam Kritikan Sastera 
di Malaysia Kini1 235
Perkembangan dan Pendewasaan Penulisan Kritikan 
Sastera di Brunei Darussalam1 248
Indeks 265

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024