Penulis

Mohd. Fitri Abdul Rahman

Beliau adalah Penolong Pengarah [Seksyen Pembahagian Pusaka] Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah. Berpengalaman luas dalam pengurusan dan perbicaraan harta pusaka kecil. Pernah mengikuti kursus dan lawatan kajian perbandingan pengurusan harta pusaka di Taiwan, Jordan dan Syria. Memperoleh Ijazah Sarjana Pengurusan dari Universiti Utara Malaysia.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024