Buku

Bagaimana Mengurus Harta Pusaka

oleh Mohd. Fitri Abdul Rahman

RM 19.00 / RM 22.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 150

Saiz:

Tarikh Terbit: 19 Oct 2006

Panduan langkah demi langkah merancang serta mengurus harta pusaka orang Islam dan bukan Islam.

Prakata
Bab 1: Perancangan Harta Pusaka
Maksud Perancangan Harta Pusaka
Kebaikan Merancang Harta Pusaka
Kesan Tidak Merancang Harta Pusaka
Perancangan Harta Pusaka Berwasiat
Perancangan Harta Tidak Berwasiat

Bab 2: Pengurusan dan Undang-undang
Badan Pengendali Harta Pusaka
Bidang Kuasa Mahkamah Syariah
Senario Pengurusan Harta Pusaka

Bab 3: Akta Harta Pusaka Kecil
Pemakaian dan Pelaksanaan
Definisi Harta Pusaka Kecil
Definisi Harta Tidak Alih
Definisi Harta Alih
Bukti Kematian
Orang yang Berhak Memohon
atau Menuntut Harta Pusaka
Tatacara Permohonan Perbicaraan
Perintah Pembahagian dan Pendaftaran Perintah
Cara Harta Pusaka Kecil Dibahagikan
Jangka Masa Proses
Bayaran-bayaran yang Dikenakan
Permohonan yang Kemudian
Rayuan
Hak-hak Waris
Penilaian
Ciri-ciri Istimewa Pembahagian Harta Pusaka Kecil
Hubungan Mahkamah Tinggi dan Amanah Raya Berhad dengan Pusaka Kecil

Bab 4: Isu-isu Harta Pusaka
Kepentingan Menuntut Harta Pusaka
Pihak yang Bertanggungjawab ke Atas Harta Pusaka
Kesan Pembahagian Pusaka ke Atas Harta

Bab 5: Faraid
Definisi
Rukun-rukun Waris
Sebab-sebab Berlaku Pewarisan
Sebab-sebab Tertegah Menerima Harta Pusaka
Perkara-perkara yang Perlu Diselesaikan Sebelum Pembahagian Harta Pusaka
Maksud Waris
Bahagian-bahagian yang Diperoleh Waris

Bab 6: Akta Pembahagian dan Wasiat
Cara-cara Pembahagian Akta Pembahagian (Pindaan) 1997
Wasiat Orang Islam
Syarat-syarat Wasiat Orang Islam
Wasiat Orang Bukan Islam
Syarat-syarat Wasiat Orang Bukan Islam

Bab 7: Budaya Harta Pusaka
Bab 8: Panduan Umum
Bibliografi
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024