Nor Aniza Mad Azeri

Graduan Universiti Sains Islam Malaysia dalam jurusan Pengajian Al-Quran dan Sunnah.