Buku

Panduan Praktikal Solat Lelaki dan Perempuan

oleh Nor Aniza Mad Azeri

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-629-7564-45-6

Muka Surat: 192

Saiz: 7.5"x10.25"

Tarikh Terbit: 29 Dec 2023

Kategori:

Buku Panduan Praktikal Solat Lelaki dan Perempuan menghuraikan kepada pembaca tentang teori dan praktikal asas solat fardu. Buku ini dihuraikan secara ringkas, mudah dan bergambar. Hal ini akan memudahkan para pembaca untuk memahami asas-asas solat seterusnya membolehkan pembaca mengaplikasi dan mempraktikkan amali solat.

Keistimewaan buku ini juga dihuraikan dalam bentuk carta dan dilengkapi kod QR audio bagi memudahkan pembaca. Pembaca dapat mengetahui bacaan yang betul dan tepat dalam solat.

Tambahan pula, kandungan buku ini diambil dan dirujuk dalam kitab-kitab muktabar bagi memastikan setiap huraian yang dihuraikan sahih.

Buku ini bukan sahaja fokus kepada solat fardu, bahkan terdapat juga bab yang menghuraikan solat sunat jenazah dan solat sunat yang lain.

Semoga buku ini menjadi panduan kepada pembaca bagi mendapatkan solat yang sempurna.

Kata Pengantar….............................................................................viii

BAB 1

Berwuduk….........................................................................................1

• Pengertian…..........................................................................................2

• Dalil Diperintahkan untuk Berwuduk…..............................................2

• Hukum Berwuduk…...............................................................................3

• Syarat-Syarat Sah Wuduk…................................................................4

• Rukun-Rukun Wuduk….........................................................................5

• Perkara-Perkara Sunat dalam Wuduk…...........................................6

• Perkara-Perkara Makruh ketika Berwuduk…...................................8

• Perkara-Perkara yang Membatalkan Wuduk…...............................9

• Cara-Cara Berwuduk….....................................................................10

• Faedah-Faedah yang Diperoleh daripada Berwuduk…..............14

• LATIHAN…..........................................................................................16

BAB 2

Tayamum…...................................................................................... 19

• Pengertian….......................................................................................20

• Dalil Diperintahkan untuk Bertayamum…......................................20

• Faktor-Faktor Utama Bertayamum….............................................21

• Syarat-Syarat Tayamum…................................................................22

• Rukun-Rukun Tayamum….................................................................22

• Sunat Tayamum…..............................................................................23

• Perkara-Perkara yang Membatalkan Tayamum….......................23

• Cara-Cara Tayamum…......................................................................24

• LATIHAN…..........................................................................................29

BAB 3

Solat: Syarat, Rukun, Sunat, dan Hikmah Pengertian…................ 31

• Pengertian….......................................................................................32

• Dalil Pensyariatan Solat….................................................................32

• Waktu-Waktu Solat Fardu….............................................................33

• Syarat-Syarat Wajib Solat….............................................................37

• Syarat-Syarat Sah Solat…................................................................37

• Rukun-Rukun Solat….........................................................................39

• Perkara-Perkara Sunat dalam Solat…............................................40

• Perkara-Perkara Makruh semasa Solat…......................................42

• Perkara-Perkara yang Membatalkan Solat…................................43

• Persediaan sebelum Menunaikan Solat…......................................45

• Hikmah Solat…...................................................................................46

• Akibat Meninggalkan Solat secara Sengaja…..............................49

• Perbezaan Solat Perempuan dengan Solat Lelaki…...................49

• LATIHAN…..........................................................................................51

BAB 4

Tatacara Solat….............................................................................. 53

• Lafaz Niat Solat Fardu…...................................................................54

• Panduan Praktikal (Solat Zuhur) bagi Lelaki…..............................55

• Panduan Praktikal (Solat Zuhur) bagi Perempuan…...................95

• Doa Qunut…..................................................................................... 135

• LATIHAN…....................................................................................... 137

BAB 5

Zikir dan Doa Selepas Solat….......................................................139

• Zikir selepas Solat Berdasarkan Hadith Sahih…........................ 140

• Doa selepas Solat…........................................................................ 142

• LATIHAN…....................................................................................... 148

BAB 6

Solat Jenazah….............................................................................149

• Pengertian….................................................................................... 150

• Hukum Solat Jenazah…................................................................. 150

• Dalil Solat Jenazah…...................................................................... 150

• Syarat-Syarat Solat Jenazah…..................................................... 151

• Rukun Solat Jenazah…................................................................... 151

• Kedudukan Imam dan Makmum dalam Solat Jenazah…......... 152

• Lafaz Niat Solat Jenazah…........................................................... 153

• Cara-Cara Solat Jenazah…........................................................... 155

• LATIHAN…....................................................................................... 171

BAB 7

Panduan Mudah Solat Sunat….....................................................173

• Solat Sunat Wuduk…...................................................................... 174

• Solat Sunat Tahiyatul Masjid…...................................................... 175

• Solat Sunat Tahajjud….................................................................... 176

• Solat Sunat Hajat…......................................................................... 177

• Solat Sunat Dhuha…....................................................................... 178

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024