Shahkang

Shahkang

Beliau memiliki PhD dalam Mechanical EngineeringdaripadaUniversity of Manchester, UK.