Shahkang

Beliau memiliki PhD dalam Mechanical Engineering daripada University of Manchester, UK.