Katalog

Yakjuj & Makjuj: Bencana Dari Sebalik Gunung

Format: Paperback
ISBN-13: 978-967-5137-46-4
Tarikh Terbit: 6 Mar 2009
Jumlah Muka Surat : 576

Kategori: Bukan Fiksyen, Sejarah, Islam, Perbandingan Agama

Siri:

Penerbit: PTS Islamika Sdn Bhd

RM 31.50

Harga Sabah/Sarawak: RM 34.50

Beli Online
  • Beli versi ebook
    Pilih platform ebook
    RM 23.90Google RM 23.90E-Sentral RM 23.90Bachabooku

    Ebook ini boleh dibaca menggunakan ebook reader.

 

Persoalan Yakjuj dan Makjuj masih diselimuti oleh kabus misteri. Kitab-kitab Samawi yang diturunkan dari langit seperti Taurat, Injil dan al-Quran, masing-masing menyebut mengenai Yakjuj dan Makjuj. Al-Quran menceritakan tentang sifat dan peristiwa Yakjuj dan Makjuj dengan Zulkarnain dengan huraian penceritaan yang sempurna. 

Buku ini membongkar bangsa yang membawa huru-hara kepada dunia dengan berdasarkan huraian kitab Taurat, Injil dan al-Quran. Dimuatkan dengan imej, peta, ilustrasi, carta masa. Menjadikan buku ini antara yang terlengkap dalam sejarah.

Daftar Isi

Kata Pengantar

 Bab 1: Inskripsi Yahudi: Sebuah Pengantar
   
    Kenapa kita perlu menelusuri Yakjuj & Makjuj dalam Inskripsi Yahudi?
    Inskripsi Yahudi dan Latar Belakang Pembentukannya
    Septuagint: Perjanjian Lama
    Inskripsi karya Flavius Josephus
    Naskah Laut Mati ’The Dead Sea Scrools’
    Talmud
    Carta Timeline Talmud
    Timeline Inskripsi Yudaisme
    Analisis eksplorasi Sinkronik – Diakronik tentang Yakjuj dan Makjuj
    Usaha mengaburkan identiti bangsa Gog Magog
    Usaha mencemarkan nama baik Nabi Ishaq
    Hubungan kait Kristian Ekstrem dan Zionis yang meletakkan posisi Gog Magog sebagai gabungan negara Islam

Bab 2: Suara-suara dari Padang Gurun tentang Zulqarnain danYakjuj &  Makjuj

    Latar belakang Pertanyaan pendeta Yahudi tentang Zulqarnain kepada Nabi Muhammad.
    Senandung Padang Gurun tentang Muhammad
    Daud menyebutnya sebagai ”Adonai”
    Percakapan Yahya dengan pendeta Yahudi tentang ”Nabi yang Akan Datang”
    Isa menyebutnya ”Terang yang Besar”
    Daniel menyebut Muhammad sebagai ”batu yang meremukkan patung”
    Muhammad, Benang Merah senandung para nabi
    Orang-orang Yahudi rela tinggal di padang Paran
    Nabi Jeremiah (Aramia) menyebutnya ”Ehmed”
    Talmud Babilon menyebutnya ‘Emeth’
    Yakjuj & Makjuj dalam sumber Islam
    Yakjuj & Makjuj di dalam al-Quran dan Tafsir
    Seputar Asbabun Nuzul (Sebab-sebab Turun Ayat)
    Epistemologi bijak yang dikongkong oleh kesombongan
    Adakah “bangsa yang buta huruf” mampu membaca kisah Alexander?
    Sifat Zulqarnain
    Orientalis & Evangelis, Perompak teriak Pencuri
    Kisah Zulqarnain adalah Plagiat?
    Siapakah Callisthenes ?
    "Kambing Jantan Bertanduk Dua" dalam Kitab Daniel
    Sifat Yakjuj & Makjuj di dalam Tafsir Qur’an
    Sifat Yakjuj &  Makjuj
    Profil Yakjuj dan Makjuj dalam sumber-sumber Hadis Islam

Bab 3: Genealogi Yakjuj Makjuj dalam Inskripsi Yahudi

    Di dalam Bible, Yakjuj dan Makjuj disebut Gog dan Magog
    Garis Keturunan Yakjuj Makjuj dalam Yahudi
    Magog dalam Talmud
    Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,  “Antiquities of the Jews”
    Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,  ’’Jews Wars’
    Al Qur’an bebas daripada unsur Plagiat
    Josephus Menggunakan Bahasa Yunani
    Bahasa Yunani baru dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad 9 M
    Scythia Yakjuj Makjuj di dalam buku Josephus,  ’The Apions’
    Scythia Yakjuj Makjuj di dalam Perjanjian Baru
    Magog di dalam Inskripsi Gulungan Laut Mati
    Lokasi Gog Magog Scythia
    Nama Gog Magog
    Bukti Kisah Yakjuj dan Makjuj di dalam Al Quran bukan plagiat daripada kitab sebelumnya

Bab 4: Gerombolan Nomad Scythia adalah Gog Magog

    Tafsir al-Quran Yusuf Ali: Scythia adalah Yakjuj Makjuj
    Kesalahan Evangelis dan Zionis: ’Scythia’ daripada nama ’Isaac’
    'Gog’ dalam inkripsi Cylinder Ashurbanipal Assyria
    Suku Scythia adalah suku pertama yang berhasil menjinakkan kuda
    ‘Scythia’ bererti Kuda?
    Menjejak serapan kata GOG atau JUJ dalam bahasa Inggeris dan Jerman
    Kebiadaban bangsa Yakjuj Makjuj Scythia
    Lokasi Kediaman Bangsa Yakjuj Makjuj Scythia
    Bukti Akeologi Bangsa Yakjuj Makjuj Scythia mendiami di Utara (Eurasia)
    Timeline Gerombolan Barbar Scythia
    Raja-raja Scythia
    Lokasi Kediaman Scythia menurut Peta Kuno Yunani
    Saudara sebangsa Scythia adalah suku Xiongnu, Hun, Mongol, Tartar
    Lagu ‘Scythian Tribe’
    Republik Sacha: Munculnya negeri Scythia Moden?

Bab 5: Sejarah Timur Tengah dan Yahdudi serta peranan bangsa Barbar Scythia

    Menelusuri jejak bangsa Yakjuj dan Makjuj Scythia dalam Sejarah Timur Tengah
    Timeline Timur Tengah dan Sejarah Bani Israel serta hubung kait dengan Yakjuj & Makjuj Scythia
    Peta  Kekuasaan – Kekuasaan di Fertile Crescent – Timur Tengah tahun 700-550 SM
    Sinkronik-Diakronik Peradaban Timur Tengah tahun 700-550 SM
    Tempoh Serangan Yakjuj Makjuj Scythia

Bab 6: Serangan Yakjuj & Makjuj ke Kerajaan Hitti di Urartu 743 SM

    Ekspedisi Assyria Memerangi Yakjuj Makjuj Scythia
    Suku Barbar Scythia dan Cimmeria bersaing menakluk Urartu
    Yakjuj & Makjuj Menerobos Pegunungan Kaukasus
    'Rab Kisir Gimirai’ pasukan khusus Yakjuj Makjuj Cimmeria
    Jalur sempit keluarnya Yakjuj & Makjuj Scyhtia & Cimmeria
    Darial Gorge (Ngarai Darial) dan Caspian Gates
    Yakjuj Makjuj Cimmeria menjadi perajurit upahan Kerajaan Assyria
    Kerajaan Scythia di Urartu tahun 700 SM

Bab 7: Serangan Yakjuj & Makjuj ke Samaria, Ibu kota Kerajaan Israel Utara tahun 721 SM

    Zaman Keemasan Israel
    Kerajaan Israel berpecah-belah
    Israel melanggar janjinya sendiri, Mulai menyembah berhala patung-patung.
    Pembuangan Suku Israel
    Serangan Yakjuj Makjuj Cimmeria ke Samaria tahun 722 SM sebagai Hukuman Allah
    Penaklukan Raja Sargon II dalam Inskripsi Assyria
    Para nabi yang mengingatkan kerosakan akidah kerajaan Israel

Bab 8: Serangan Yakjuj dan Makjuj ke Niniwe Assyria tahun 612 SM

     Niniwe, Ibukota Kerajaan Assyria
     Faktor-faktor Pendorong pemberontakan Nabopolassar terhadap Assyria
     Faktor-faktor Penarik pemberontakan Nabopolassar terhadap Assyria.
     Raja-raja Assyria dan Tempoh Kepemimpinannya
     Sejarah Empayar Assyria
     Kronologi berbaliknya Yakjuj Makjuj Scythia daripada pendukung setia Assyria, tiba-tiba berubah menjadi pemberontak Assyria.
     Cyaxares menjamu pasukan Scythia hingga mabuk, kemudian membunuhnya
     Ultimatum Raja Cyaxares I dari Media terhadap bangsa Yakjuj Makjuj Scythia
     Pasukan berkuda Media dan Scythia bergerak ke Niniwe
     Mesir datang menolong Assyria
     Kejahatan dan Kekejaman bangsa Assyria
     Para Penafsir Bible menutupi peranan bangsa barbar Scythia dalam penghancuran Niniwe
     Raja Assyria berputus asa dengan membakar diri dan Istananya
     Niniwe pun dijarah dan dibakar oleh Scythia Yakjuj Makjuj
     Nabi-nabi Israel yang mengingatkan kehancuran Niniwe
     Harta karun Emas suku Scyhtia dari Rampasan di Niniwe
     Kesimpulan

Bab 9: Serangan Yakjuj & Makjuj ke kota Jerusalem, Ibu kota Kerajaan Yehuda tahun 587 SM

    Yakjuj Makjuj Scythia menyerang Jerusalem
    Catatan Herodotus ketika memasuki negeri Yakjuj Makjuj Scythia
    Nabi Jeremia pernah tampil di Jerusalem mengingatkan datangnya Gog Magog
    Gabungan Scythia dan Babilon inilah ‘Periuk Mendidih dari Utara’
    Dan Jerusalem pun merana
    Ezra / Uzair memasuki Runtuhan Jerusalem
    Scythia, setelah kehancuran Yerusalem
    Gerombolan Scythia menghancurkan Babilon

Bab 10: Nabi Yehezkiel memberi khabarkan datangnya Gog Magog

    Kesalahan Kronologi Kenabian Israel menjadikan kisah Gog Magog dalam Bibel sulit dipahami
    Kelalaian Editor/Penyalin Kitab Yehezkiel
    Kronologi Kisah dalam kitab Yehezkiel
    Magog dalam Yeheziel adalah bangsa Barbar Scythia
    Keaslian Teks Yehezkiel 38 dan 39

Bab 11: Nabi Yunus mengingatkan Kota Niniwe tentang Ancaman Yakjuj dan Makjuj

    Nabi Yunus memberitakan tentang Gog Magog
    Gerombolan Barbar Scythia keluar dari balik pegunungan Kaukasus
    Raja Assyria dan penduduk Niniwe patuh pada Yunus
    Kisah Dakwah Nabi Yunus dan Isa
    Usaha penyisipan teks

Bab 12: Nahum mendapat penglihatan tentang dekatnya Kehancuran Niniwe

    Kehancuran Niniwe sebagai bentuk Murka Tuhan

Bab 13: Amos dan Joel mengibaratkan keluarnya Gog Magog laksana Serangan Belalang

    Siapakah Amos?
    Bible juga mengumpamakan serangan Yakjuj & Makjuj sebagaimana serangan Belalang.
    Bible menyebut Gog adalah Raja Belalang.
    Sifat serangan Belalang dalam Bible
    Nabi Muhammad mengibaratkan serangan Yakjuj Makjuj seperti serangan belalang
    Serangan Belalang di Timur Tengah
    Bencana Belalang

Bab 14: Pergelutan Nabi Jeremia Mengingatkan Kebebalan Kaum Israel tentang Bahaya Gog Magog

    Siapakah Jeremia?
    Malapetaka dari Utara adalah Yakjuj & Makjuj
    Alasan Nebukadnezar membawa pasukan Yakjuj Makjuj Scythia
    Jeremia diutus bagi mengingatkan tentang bahaya munculnya Yakjuj Makjuj ke atas Jerusalem
    Bukti Pendapat Jeremia memberitakan tentang keluarnya gerombolan Yakjuj Makjuj Scythia.
    Gelar pasukan Gog Magog yang dipakai Jeremia
    Dalam Jeremia, Gog Magog disebut sebagai gandar besi
    Bani Israel Judea Jerusalem berlindung pada Mesir
    Juj = Gog = Yoke = Joch
    Nabi Jeremia dipenjara oleh Bani Israel Yehuda.
    Jerusalem hancur secara total
    Scythia, setelah kehancuran Jerusalem
    Scythia Yakjuj Makjuj menghancurkan Babilonia

Bab 15: Keluarnya Yakjuj &  Makjuj Pada Akhir Zaman dalam Inskripsi Yahudi

    Keluarnya Yakjuj & Makjuj pada Akhir Zaman di dalan sumber-sumber Islam
    Keluarnya Yakjuj & Makjuj pada Akhir Zaman petanda Kiamat sudah dekat
    Mungkinkah Sejarah Terulang?
    Ramalan keluarnya Yakjuj dan Makjuj (Gog Magog) dalam Inskripsi Yahudi
    Ramalan Merajalelanya Gog Magog di dalam Perjanjian Lama
    Ramalan keluarnya Magog dalam Talmud Babilon
    Perjanjian Baru: Gog Magog sebagai pasukan Iblis yang terlepas.

Bab 16: Jawapan atas Distorsi Evangelis Barat tentang Gog Magog

    Pendapat Evangelist dan Zionist tentang Gog Magog
    Jawapan atas Distorsi

Kesimpulan

Bibliografi

Indeks

 

Hingga detik-detik saat ketika pembaca membaca buku ini, persoalan Yakjuj dan Makjuj masih diselimuti oleh kabus misteri. Kitab-kitab Samawi yang diturunkan dari langit seperti Taurat, Injil dan al-Quran, masing-masing menyebut mengenai Yakjuj dan Makjuj. Al-Quran menyebut Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa yang membuat kerosakan di atas muka bumi. Dengan tercatatnya nama Yakjuj dan Makjuj di dalam ketiga-tiga kitab Samawi ini, kehadiran Yakjuj dan Makjuj dalam panggung sejarah dilihat begitu menakutkan dunia. 

Banyak buku yang ditulis membahaskan tentang bangsa kejam ini. Isu-isu yang sering persoalan misteri adalah, apakah spesis Yakjuj dan Makjuj itu? Haiwan ataupun manusia? Di mana kediaman mereka? Sejak bilakah kali pertama mereka ditemui? Negeri-negeri manakah yang pernah diserang oleh Yakjuj dan Makjuj? Benarkah mereka akan keluar lagi bagi merosakkan dunia?

Kenapa kita perlu mengkaji Yakjuj dan Makjuj melalui Inskripsi  Yahudi?

Sejarah Islam merekodkan sebab turunnya ayat-ayat al-Quran tentang Yakjuj dan Makjuj adalah jawapan balas Allah kepada soalan orang Yahudi Madinah tentang Zulkarnain. Orang Yahudi melalui orang kafir Quraisy Makkah menguji bukti kenabian Muhammad dengan persoalan tentang Zulkarnain. 

Allah pun menjawab pertanyaan Yahudi tentang Zulkarnain sekaligus menceritakan cabaran Zulkarnain mengatasi bangsa Yakjuj dan Makjuj. Kisah ini boleh dirujuk di dalam al-Quran surat al-Kahfi ayat 83-98:

83. Dan mereka bertanya kepadamu, mengenai Zulkarnain. Katakanlah, ‘Aku akan bacakan kepada kamu sedikit tentang perihalnya.’ 

84. Sesungguhnya Kami berikan kepadanya kuasa di bumi, dan Kami beri kepadanya jalan bagi mencapai tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. 

85. Lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya. 

86. Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur, dan ia dapati di sisinya satu kaum. Kami berfirman, ‘Wahai Zulkarnain! Kamu boleh menyeksa mereka atau kamu bertindak secara baik terhadap mereka.’ 

87. Ia berkata, ‘Adapun orang yang melakukan kezaliman, kami akan menyeksanya; kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. 

88. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya balasan baik; dan kami akan perintahkan kepadanya perintah kami yang mudah.’ 

89. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. 

90. Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang Kami tidak menjadikan bagi mereka perlindungan darinya. 

91. Demikianlah halnya; dan sesungguhnya Kami mengetahui secara meliputi segala yang ada padanya. 

92. Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain. 

93. Sehingga apabila ia sampai di antara dua gunung, ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. 

94. Mereka berkata, ‘Wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; Maka setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka? 

95. Ia menjawab, ‘Kekuasaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik; oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh.’ 

96. ‘Bawalah kepadaku ketul-ketul besi; sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, iapun berkata, ‘Tiuplah dengan alat-alatmu,’ sehingga apabila ia menjadi api berkatalah ia, ‘Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya.’ 

97. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya. 

98. Berkatalah ia, ‘Ini ialah suatu rahmat daripada Tuhanku; maka apabila datang janji Tuhanku, Ia akan menjadikannya hancur, dan janji Tuhanku itu benar. 

Merujuk kepada gaya pertanyaan pendeta-pendeta Yahudi itu, dapat diduga pengetahuan mereka tentang Zulkarnain cukup mendalam. Oleh subab itu, jejak Yakjuj dan Makjuj perlu diteroka di dalam kitab-kitab Yahudi, adakah di dalamnya dicatatkan kisah Yakjuj dan Makjuj serta Zulkarnain.

Setelah dikaji secara mendalam, ada beberapa perbezaan antara huraian al-Quran dengan Bible tentang Yakjuj dan Makjuj. Al-Quran menyatukan kisah Yakjuj dan Makjuj dengan episod pengembaraan Zulkarnain. Sementara sumber-sumber Bible hanya menceritakan tentang Yakjuj dan Makjuj atau Gog dan Magog sahaja tanpa mengaitkannya dengan kisah pengembaraan Zulkarnain. Kedua, di dalam Bible tidak mengisahkan secara jelas tentang sifat dan peribadi Zulkarnain. Padahal turunnya al-Quran surah al-Kahfi kepada Nabi Muhammad, menjelaskan tentang sifat perlakuan Zulkarnain. Ia sebagai jawapan kepada pertanyaan orang Yahudi. Logiknya adalah semestinya para pendeta atau Rabi Yahudi cukup kenal tentang sifat peribadi Zulkarnain yang kisahnya terkubur sebelum kelahiran Nabi Isa lagi. Tentu informasi ini bukan sekadar dari mulut ke mulut, bahkan direkodkan secara teks di dalam kitab-kitab Yahudi. Kitab atau inskripsi Yahudi yang dimaksudkan adalah sumber-sumber bertulis kitab-kitab Bani Israel, sebagaimana disebutkan di atas. Di dalam Bible, sama ada di dalam Perjanjian Lama (Old Testament) ataupun Baru (New Testament), tidak dijumpai sedikitpun tentang sifat Zulkarnain. Yang ada di dalam Bible hanya kisah Gog dan Magog. 

Peristiwa ini menjadi tanda tanya besar yang memerlukan jawapan. Pada satu sudut, Rabi Yahudi pada zaman Nabi Muhammad adalah orang Yahudi, melalui lidah orang kafir Quraisy, mereka menguji bukti kenabian Muhammad dengan persoalan tentang Zulkarnain, penjelajah dunia yang jarak masanya dengan Nabi Muhammad melangkau ribuan tahun. Namun, pada sisi yang lain, sifat Zulkarnain ini tidak disebut-sebut secara jelas dalam Old Testament dan New Testament. Hal ini menimbulkan persoalan, adakah hanya kerana Zulkarnain bukan daripada keturunan Israel, maka ianya tidak terus direkodkan dan diabadikan dalam inskripsi-inskripsi  Yahudi? Suatu hal pelik yang memerlukan jawapan yang tidak mudah.

 Terdapat beberapa tujuan dalam eksplorasi inskripsi  Yahudi tentang Yakjuj Makjuj, iaitu:

Mengetahui dan memahami teks-teks Yahudi tentang Yakjuj Makjuj

Mengetahui kronologi sejarah bangsa Yakjuj dan Makjuj (Siapakah mereka? di mana lokasi kediamannya? bilakah mereka keluar menyerang)

Mengetahui hubung-kait sejarah antara bangsa Yahudi dengan bangsa Yakjuj dan Makjuj;

Menjawab tuduhan Orientalis dan Evangelis yang menuduh bahwa kisah Yakjuj dan Makjuj dalam al-Quran adalah Perjanjian Lamaagiat dari kitab-kitab Yahudi dan kitab sejarah;

Menjawab tuduhan Orientalis, Evangelis (misionaris) dan Zionis yang menuduh bahwa “Gog dan Magog” atau Yakjuj dan Makjuj adalah bangsa dari negara-negara Islam. 

 

Karya Lain Penulis Ini

Buku berkaitan yang anda mungkin berminat