Buku

Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana

oleh Muhammad Alexander

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-366-071-1

Muka Surat: 776

Saiz:

Tarikh Terbit: 27 Apr 2011

“Bergembiralah kamu kerana sesungguhnya seorang lelaki daripada kamu adalah sama dengan 1000 orang daripada Yakjuj dan Makjuj” Hadis direkodkan oleh Bukhari.

Buku Yakjuj & Makjuj: Bencana Di Sebalik Gunung (2009) mendedahkan bangsa misteri yang disebutkan di dalam al-Quran, Yakjuj & Makjuj. Isu-isu misteri kian terungkap dengan penemuan bangsa Scythia yang mirip dengan karakter Yakjuj & Makjuj dan Pergunungan Kaukasus sebagai lokasi ‘tembok’ Yakjuj & Makjuj. Bukti-bukti sejarah kian menunjukkan kebenaran ini. Namun, bangsa Scythia hanyalah satu daripada bangsa Yakjuj dan Makjuj.

Buku Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana ini mendedahkan lima bangsa Yakjuj & Makjuj yang terkenal dengan serangan kejam dalam sejarah * Menghurai keturunan Yakjuj & Makjuj bermula daripada keturunan Nabi Nuh * Sifat yang ada pada Yakjuj & Makjuj terdapat dalam keturunannya sekarang * Apabila tiba masa yang dijanjikan, lima bangsa ini akan kembali menguasai bumi.

Penulis adalah pensyarah di Universiti Brawijaya, Indonesia. Beliau kini dalam proses mendapatkan mendapat Ijazah Doktor dan Falsafah (PhD) dalam bidang sejarah dan peradaban. Beliau menghasilkan karya-karya bestseller seperti Yakjuj & Makjuj: Bencana di Sebalik Gunung (2009), Alexander adalah Zulqarnain (2010), Armagedon: 2012 (2010).

Daftar Isi

Daftar Gambar dan Jadual

Prakata

Kajian Tafsir: Eksplorasi Kata Kunci Yakjuj dan Makjuj

Al-Quran, surah al-Kahfi ayat 83–99

PerawakanYakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Al-Quran

Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Tabari (310 H/910 M)

Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Qurtubi (671 H/1271 M)

Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Ibnu Kathir

Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Al-Maraghi

Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran (Sayyid Qutb)

Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir al-Mishbah

Yakjuj dan Makjuj dalam Tafsir Jabatan Agama RI (1985/1986)

Yakjuj dan Makjuj Menurut Tafsir al-Quranul Majid AN-NUR

Benang Merah Perbandingan Antara Tafsir: Identiti dan Lokasi Yakjuj Makjuj, Serta Bangsa yang Menjadi Mangsa Serangan Yakjuj Makjuj

Erti, Karakter dan Sifat Yakjuj dan Makjuj

Profil Yakjuj dan Makjuj Dalam Sumber-Sumber Hadis

Paganisme: Agama Yakjuj Makjuj

Menelusuri Jejak Nenek Moyang, Mencari Keturunan Genealogi Yakjuj dan Makjuj

Skema Eksplorasi Yakjuj dan Makjuj: Genealogi, Sosio-Antro Agrikultur dan Artifak Linguistik

Eksplorasi Genealogi Keturunan Anak-Anak Nuh (Manusia Perahu)

Garis Masa Keturunan Nabi Nuh

Daripada Nabi Adam Sampai Nabi Nuh

Banjir Besar zaman Nabi Nuh

Menemui Kembali Perahu Nabi Nuh: Lokasi Permulaan Penghijrahan

Di Manakah Bukit Judi?

Judi = Jud = Jadd = Jed = Datuk

Skala Perbandingan Dengan Manusia Moden

Penyebaran Manusia Selepas Pendaratan Perahu Nuh

Genealogi Keluarga Nuh Menurut Agama Yahudi

Bentuk Permukiman Awal Keturunan Nuh

Penghijrahan Besar-Besaran ke Utara Kerana Ancaman Bencana Kemarau

Yafits bin Nuh Menurunkan Yakjuj dan Makjuj Aryanomad dan Scythia

Garis keturunan Yakjuj dan Makjuj Aryanomad dan Scythia

JUJ = JOCH = YOKE?

Eksplorasi Sosio-Antro Agrikultur

Menelusuri Istilah “Yakjuj dan Makjuj” Dalam Budaya Pertanian

Tamadun Besar Selalunya Berdekatan Dengan Air

Mesopotamia – Fertile Crescent

Pengairan Pertanian Mendorong Kemunculan Desa–Kota

Munculnya Kota

Ancaman Daripada Suku Nomad Barbar ke Atas Kota-Kota

Kuk/Yoke/Joch/Juj/Gog/Gù (gandar): Sebuah Inovasi Pertanian

Istilah Kuk/Yoke/Joch (Juj) Mulai Dijadikan Sebutan Untuk Para Penindas

Yoke = Gog = Juj = Cengkaman?

Terbentuklah Tamadun-Tamadun Besar Dunia Berserta Ancaman Para Penyerang

Gerombolan Barbar Nomad Dari Padang Rumput Eurasia

Garis Masa Tamadun Awal – Pertanian – dan Munculnya Istilah ”Kuk” (Joch/Yoke) Sebagai Awal Istilah ”Juj” (Yakjuj dan Makjuj)

Eksplorasi Artifak Linguistik

“Yakjuj dan Makjuj”

Yakjuj Makjuj: Satu Gelaran atau Nama Sebenar?

Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Sanskrit

Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Arab

Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Ibrani

Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Jerman dan Inggeris

Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Cina Mandarin

Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Jepun

Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Turki

Yakjuj dan Makjuj Bangsa Berkuda Dari Padang Rumput EURASIA

Keadaan Geografi Steppe Eurasia

Bangsa Berkuda

Penjinakan Kuda di Steppe Eurasia (3200 SM)

Garis Masa Penjinakan Kuda Oleh Penggembala Nomad Dari Padang Rumput Eurasia

Gaya Hidup Penggembala Nomad Membentuk Perilaku Ketenteraan

Kuda Tidak Dapat Dipisahkan Daripada Suku-Suku di Eurasia

Dikuburkan Bersama Kuda

Penemuan Kereta Perang Berkuda (2300 SM)

Pengaruh Penjinakan Kuda ke Atas Peluasan Kuasa

Suku Nomad Yakjuj dan Makjuj di Eurasia:

Aryanomad – Scythia – Cimmeria – Xiongnu – Hun – Mongol – Tartar – Turki

Bangsa-Bangsa di Padang Rumput Eurasia

Suku-Suku Yakjuj dan Makjuj di Eurasia

Suku Aryanomad

Suku Scythian/Scythia dan Cimmeria

Suku Xiongnu/Hsiungnu/Hiongno/Hishonu

Suku Hun

Suku Mongol danTartar

Suku-Suku Aryanomad, Scythia, Cimmeria, Hun, Xiongnu, Mongol, Tartar, Saxon, Alan, Sarmatia, Mesaggetae Adalah Bangsa Turk/Turki

Istilah Turki Dalam Pelbagai Bahasa

Usaha Gerombolan Turki Melintasi Sadd/Barrier, Penghalang Alam Semula Jadi Timur Tengah

Yakjuj = Scythian Asiatik; Makjuj = Scythian Eropah

Suku-Suku Eurasia yang Lain

Sejarah Perebutan Kekuasaan di Timur Tengah – Yunani – Asia Utara – India – China Serta Peranan Bangsa Yakjuj Makjuj

Letupan-letupan Dari Padang Rumput Eurasia: Gelombang Keluarnya Yakjuj Makjuj

Pembahagian Masa Keluarnya Yakjuj Makjuj Menurut Abul Kalam Azad

Letupan Yakjuj Makjuj Dari Padang Rumput Eurasia

Tujuh Tinjauan Penting Dalam Menelusuri Rumpun Bangsa Yakjuj Makjuj

Lima Gelombang Keluarnya Yakjuj Makjuj

Gelombang I Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Aryanomad ke Mesopotamia dan India Abad ke-21–12 SM

Aryanomad Berasal Dari Padang Rumput Eurasia

Gelombang I (2100–1800 SM): Serangan Yakjuj Makjuj Aryanomad Terhadap Mesopotamia

Nabi Ibrahim Selamat Daripada Serangan Aryanomad

Sekilas Kisah Epik Hijrah Nabi Ibrahim

Nabi Ibrahim Bapa Epistemologi Monoteisme

Angin Timur Pembawa Bencana Kebuluran

Inilah Penindasan Yakjuj Makjuj Aryanomad Dari Eurasia Sebagai ”Kehinaan” (asfalin) yang Menimpa Para Penentang Ibrahim

Serangan Aryanomad ke Atas Mesopotamia Menyebabkan Bangsa Hyksos (Al-Baidah daripada kabilah Amaliqah) Berhijrah ke Mesir

“Arya” Dalam Bahasa Arab

Keteguhan Ibrahim Mewariskan Ajaran Monoteisme Tauhid Kepada Anak-Anaknya

Penghijrahan dan Serangan Hyksos Dari Mesopotamia ke Mesir

Gelombang II (1800–1500 SM): Serangan Yakjuj Makjuj Aryanomad ke Atas India

Topografi India: Inikah “Negeri di Antara Dua Buah Gunung” (bainas saddaini)?

Beberapa Gelombang Serangan Aryanomad ke Atas India

Serangan Aryanomad Masa Rig Vedik: Penghancuran “Vrtra” (Empangan) Sungai Indus Milik Bangsa Dravida

“Ya–Ju Maa–Ju” Adalah “Pasukan Cepat Berkereta Kuda”

Garis Masa Lembah Indus dan Serangan Aryanomad

Teori Kelima Serangan Aryanomad ke Atas India

Bangsa Aryanomad Membunuh Lima Juta Penduduk Hitam “Dasyu”: Satu Usaha Balas Dendam

Pembinaan Empangan Sungai Indus: Penyebab Konflik Awal Dengan Bangsa Aryanomad

Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Peperangan Dalam Veda

Rumpun-Rumpun Bangsa Penghuni India Lama Selepas Serangan Aryanomad

Serangan Tanpa Henti Aryanomad ke Atas India Menyebabkan Rumpun Bangsa India Peribumi Melarikan Diri ke Asia Tenggara

Sejarah Masuknya Agama Ibrahim Ke India

Suku Parsi Dalam Veda

Beberapa Jejak Ajaran Monoteisme yang Tersimpan Dalam Veda

Dalam Veda Juga Ada Nama Yang Serupa Dengan Ibrahim

Brahmana = Birrahmana?

Bani Israel dan Tradisinya di India

Perang Suci Bangsa Aryanomad

Sinkronik–Diakronik Sebab-Sebab Serangan Suku Yakjuj Makjuj Dari Steppe Eurasia ke Atas Mesopotamia dan India

Gelombang II Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Scythia–Cimmeria ke Timur Tengah Abad ke-8–3 SM

Ancaman Dari Sebalik Pergunungan Kaukasus

Yakjuj dan Makjuj Memintas Pergunungan Kaukasus

Faktor-Faktor Pendorong Keluarnya Scythia

Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Cimmeria (750 SM)

Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Hitti di Urartu (743 SM)

Serangan Yakjuj Makjuj Cimmeria Terhadap Bangsa Israel Utara di Samaria (721 SM)

Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Media (675 SM)

Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Palestin, Mesir dan Syria

Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Assyria di Niniwe (612 SM)

Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Israel Yudea di Jerusalem (587 SM)

Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Chaldea Kasdim di Babylon (539 SM)

Alexander The Great (356–323 SM): Penakluk Yakjuj (Scythian Asiatik) dan Makjuj (Scythian Eropah)

Alexander Memasuki Daerah di Antara Dua Gunung (Gunung Pamir dan Tien Shan) di Lembah Fergana

Alexander Bertemu Bangsa Yang Hampir Tidak Memahami Percakapan: Fergana = Foreign (F-R-G-N) Bererti “Kaum Yang Tidak Faham” Percakapan Yunani

Alexander Mendirikan Tembok Besi di Pergunungan Tien Shan Bagi Menghalang Gerakan Yakjuj dan Makjuj Scythian Menuju ke Lembah Subur Fergana

Alexander The Great Inilah Yang Disebut Zulqarnain Dalam Al-Quran

Alexander Menakluki India Hingga Keturunannya Membentuk Keluarga Raja-Raja Sailendra (Srikandar/Iskandar)

Keluarga Raja-Raja Sailendra Melarikan Diri ke Jawa dan Berjaya Membina Candi Borobudur (824 M)

Sebahagian Keluarga Sailendra Ini Juga Melarikan Diri (Melayu) ke Sumatera Hingga Melahirkan Keturunan Raja-Raja Melayu

Gelombang III Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Hsiung-Nu ke China Abad ke-3–1 SM

Xiongnu Adalah Rumpun Bangsa Yakjuj (Scythian Asiatik)

Dinasti-Dinasti China

Keadaan Geografi Lembah Sungai Kuning, China

Kuda “Ma”, Hsiungnu Yakjuj Makjuj dan China

Tembok Besar, Bukti Serangan Yakjuj dan Makjuj ke Atas China

Period Serangan Yakjuj dan Makjuj (Xiongnu) ke Atas China

Alasan Serangan Suku Barbar Yakjuj Makjuj Ke Atas China

Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Chou/Zhou

Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Ch’in

Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Han

Kaisar Wu Ti ”Maharaja Perang” Dinasti Han (140–87 SM): Serangan Balik Terhadap Xiongnu

Tiga Tahap Strategi Wu Ti

Tahap I: Ekspedisi Perisikan Wu Ti ke Pusat Pemerintahan Xiongnu

Wu Ti Mengirim Chang Ch’ien Menuju ke Barat Bagi Memujuk Yueh-Chih

Tahap II: Ekspedisi Pembebasan Wu Ti

Tahap III: Ekspedisi Persahabatan Bagi Mengukuhkan Hegemoni Wilayah Dinasti Han

Ekspedisi Barter Kuda ke Fergana, Asia Tengah

Kesan Tekanan China Terhadap Xiongnu: Eropah dan India Terancam

Ratapan Perang di China Utara dan Kedamaian di China Selatan

Garis Masa Peperangan China Melawan Yakjuj dan Makjuj

Gelombang IV Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Hun Ke Eropah dan Asia Abad ke-3–4 M

Hun adalah suku campuran rumpun bangsa Makjuj (Scythian Eropah) dan Yakjuj (Scythian Asiatik)

Serangan Yakjuj Makjuj Hun (433–454 M) dipimpin Attila

Hun menyerang dan menguasai India (455 M)

Hun memasuki Timur Tengah mengalahkan Parsi (484 M)

Garis masa suku Hun

Serangan Magyar ke Eropah (895–955 M)

Kelahiran Islam dan Ekspedisi pertama menghadapi Yakjuj Makjuj Hun/Turki: Penghalauan kembali ke Eurasia

Pembebasan Azerbaijan daripada anasir Yakjuj Makjuj Hun–Turki

Perkembangan Dakwah Islam: “Dinding Hidup” kedua Zulqarnain, Satu jaminan keamanan Timur Tengah

Garis masa peperangan Islam vs Yakjuj Makjuj Hun (Turki)

Gelombang V Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Mongol–Tartar ke China, Timur Tengah, Eropah dan Nusantara Abad ke-12–13 M

Mongol Adalah Rumpun Bangsa Yakjuj (Scythian Asiatik)

Pesanan Nabi Muhammad Tentang Keluarnya Yakjuj Makjuj Mongol

Penyebab Awal Datangnya Al Wail ‘Malapetaka’ Yakjuj Makjuj ke Kerajaan Islam 1228 M – 1258 M

Serangan Mongol ke Khawarizmi (1228 M)

Malapetaka Menimpa Dinasti Khawarizmi di Khurasan

“Haa Mim Ain Siin Qaaf”: Kehancuran Dinasti Abbasiyah oleh Yakjuj Makjuj Mongol (1258 M)

Keturunan Dinasti Abbasiyyah yang Lari ke Aceh

Kekejaman Pasukan Yakjuj Makjuj Mongol

Sebab-Sebab Bencana Kekalahan Kerajaan Islam

”Dinding Hidup” Zulqarnain II Itu Sudah Rapuh Dan Roboh

Nabi Muhammad Mengibaratkan Serangan Yakjuj Makjuj Seperti Serangan Belalang

Tradisi Agama Yahudi, Mengumpamakan Pasukan Berkuda Yakjuj Makjuj Sebagai Serangan Belalang

Mimpi Nabi Muhammad Tentang Terbukanya Dinding Yakjuj Makjuj

Barat Mengambil Peluang Keemasan

Serangan Mongol ke China (1215 M)

Mongol Mendirikan Dinasti Yuan Di China (1279 M – 1368 M)

Serangan Mongol ke Eropah (1241 M)

Serangan Dinasti Yuan Mongol Ke Nusantara (1293 M)

Hancurnya Dinasti Yuan Mongol di China (1368 M)

Tembok Besar Diperbaiki oleh Zhu Di, Kaisar Dinasti Ming Ketiga

Garis Masa Dinasti Padang Rumput Mongol Dari Masa Kejayaan Hingga Keruntuhan (1206–1387 M)

Kesimpulan

Yakjuj adalah Scythian Asiatik (Mongol Altaik); Makjuj adalah Scythian Indo–Eropah

Faktor-faktor Pendorong dan Penarik Keluarnya Yakjuj Makjuj

Lima Kriteria Yakjuj dan Makjuj: Di Manakah Yakjuj dan Makjuj Sekarang Ini?

Pada Masa Ini Tembok Besi Alexander Dan Tembok Semula Jadi (Pergunungan Utara) Sudah Tidak Berfungsi

Benang Merah Kejayaan Umat: Tip Supaya Selamat Daripada Serangan Yakjuj Makjuj

Untuk Kita Renungkan

Lampiran:

Garis masa sejarah perebutan kekuasaan di Timur Tengah – Yunani – Asia Utara – India – China serta peranan bangsa Yakjuj Makjuj

Daftar Pustaka

Indeks kata penting

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024