Artikel

Kenapa Muharram Dipilih Bulan Pertama dalam Kalendar Umat Islam?

oleh Huzaifah Abd Jamil pada 04 Oct 2016

Muharram adalah bulan yang sangat berpengaruh dalam sejarah umat Islam. Ia menjadi pembuka tahun dalam kalender Islam. Bulan yang penuh berkat dan rahmat, kerana bermula dari bulan inilah berlakunya segala kejadian alam.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut dapat memberikan banyak inspirasi bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.

Meskipun demikian, kadang-kala timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa penetapan awal tahun dalam Islam berdasarkan hijrah Rasulullah SAW?

Hijrah

Adakah kerana dalam hijrah tadi terdapat sesuatu yang sangat penting untuk dikenang? Bukankah selain hijrah masih ada beberapa peristiwa yang tidak kalah pentingnya dengan hijrah tadi?

Peristiwa kelahiran atau kewafatan Rasulullah SAW, awal penerimaan wahyu, Israk dan Mikraj, pembukaan kota Makkah yang menjadi pusat kesatuan umat Islam, dan beberapa peristiwa lainnya yang mempengaruhi kewujudan Islam di muka bumi ini.

Namun, kenapa penetapan kalendar Islam itu harus disandarkan pada hijrah Rasulullah?

Bulan Muharram Dalam Sejarah

Penetapan tarikh awal tahun Islam bermula pada masa Khalifah Umar Al-Khattab RA. Pada waktu itu muncul wacana diperlukannya penetapan tarikh yang tetap dan seragam untuk pelbagai urusan kenegaraan dan kemasyarakatan.

Dalam sejarahnya, Khalifah Umar Al-Khattab pernah menerima surat dari Gabenor beliau di Basra, Abu Musa Al-Asy’ari yang menyebutkan pada awal suratnya;

“…menjawab surat Tuan yang tidak bertarikh…”.

Perkataan pendek yang kelihatan tidak begitu penting telah menarik perhatian Khalifah Umar, iaitu perlunya umat Islam mempunyai penetapan tarikh yang pasti.

surat

Akhirnya diadakan musyawarah khusus untuk menentukan bilakah awal tahun baru Islam. Antara usulan tersebut, penetapan tarikh Islam dihitung berdasarkan:

  1. Peristiwa penyerangan Abrahah terhadap Kaabah, dikenali sebagai Tahun Gajah dan itu sudah sering dipakai.
  2. Turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, di mana waktu itu baginda secara rasmi dilantik oleh Allah SWT sebagai Nabi dan Rasul untuk seluruh umat.
  3. Wafatnya Rasulullah SAW, dengan alasan pada waktu itu diturunkan wahyu terakhir yang menegaskan bahawa Islam sebagai agama yang sempurna.
  4. Hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, dengan alasan peristiwa itu merupakan pintu masuk kehidupan baru bagi Rasulullah SAW dan umatnya dari dunia kemusyrikan menuju dunia tauhid (Islam).

Akhirnya disepakati untuk menerima usulan terakhir itu, yang kemudian diumumkan oleh khalifah bahawa tahun baru Islam dimulai dari Hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah.

Menariknya, meskipun Muharram merupakan awal tahun bagi tahun Islam, ternyata Muharram bukan awal permulaan hijrah Nabi SAW. Ini kerana hijrah baginda jatuh pada permulaan Rabiul-Awwal tahun ke-13 kenabian (14 September 622 M), bukan awal Muharram.

Sedangkan antara permulaan hijrah Nabi SAW dan permulaan kalendar Islam (Muharram) sesungguhnya terdapat jarak sekitar 62 hingga 64 hari, dan antara keduanya terdapat bulan Safar.

Dalam kitab tarikh Ibnu Hisyam dinyatakan bahwa keberangkatan hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah pada akhir bulan Safar, dan tiba di Madinah pada awal bulan Rabiul-Awwal.

Jadi bukan pada tanggal 1 Muharram sebagaimana anggapan sebahagian orang.

Adapun penetapan Bulan Muharram sebagai awal tahun baru dalam kalender Hijriyah adalah hasil musyawarah para sahabat nabi SAW pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab RA.

Pada saat itu ada yang mengusulkan Rabiul-Awwal sebagai awal tahun dan ada pula yang mengusulkan bulan Ramadhan.

Namun kesepakatan yang muncul saat itu adalah bulan Muharram, dengan pertimbangan bahwa pada bulan itu telah bulat keputusan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah pasca peristiwa Perjanjian Aqabah.

Dengan itu, Rasulullah SAW pun melakukan persiapan untuk hijrah, dan baru dapat terealisasi pada bulan Safar, meski ancaman maut dari orang-orang Quraisy senantiasa mengintai baginda.

Betapa besar dan berat perjuangan Rasulullah SAW waktu itu. Setiap kali tanggal 1 Muharram, ingatan kita terlukis kembali pada puncak perjuangan baginda 14 abad silam.

Suatu perjuangan untuk membebaskan kaum muslimin dari kezaliman dan tindakan sewenang-wenang yang menimpa mereka kerana tindakan orang-orang kafir yang semakin hari semakin meningkat sehingga membahayakan masa depan Islam dan kaum muslim.

MENARIK: Beramal 24 Jam Ikut Rasulullah

MENARIK: Keagungan Rasulullah Yang Terpuji Dalam Buku As-Syamail Al-Muhammadiyyah

Hijrah Nabi Sebagai Penetapan Kalender Islam

Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, boleh kita ambil sebagai satu pelajaran berharga dalam kehidupan. Walaupun berat menegakkan agama Allah SWT, tetapi seorang muslim tidak layak untuk mengundurkan diri untuk berperanan di dalamnya.

Jika dicermati dan direnungi dengan saksama apa yang terjadi dalam sejarah hijrah tersebut, pemilihan hijrah sebagai titik perhitungan kalendar Islam sangatlah tepat.

Di mana penetapan tersebut didasarkan pada esensi dari peristiwa hijrah itu sendiri, iaitu suatu gerakan umat secara kolektif dari dunia kegelapan kufur menuju kondisi yang lebih baik (Islam).

Daya revolusi ini - hijrah sebagai inspirasinya - tidak mungkin terjadi jika umat tidak menyediakan ruang koreksi bagi diri sendiri. Kita bersepakat, pertambahan usia manusia berbeza dengan mesin.

Jika mesin secara perlahan mengalami kerosakan, haus, dan berkarat, semua itu berbeza dengan manusia. Hakikat usia manusia terletak pada kesempatan untuk membentuk sikap dewasa dari masa ke masa.

Jika andaian tersebut boleh diterima secara kolektif, usia peradaban manusia yang kian menua harusnya menuju kematangan atau kedewasaan.

Namun, kelihatannya yang terjadi tidak selalu demikian. Manusia kini memang banyak mengaku dirinya moden, namun sering alpa tentang hakikat mereka adalah sebahagian dari alam semesta yang fana.

Erti Muharram

Muharram, secara etimologinya diambil dari kata Arab ‘Harrama’, yang bererti ‘diharamkan’. Maknanya, Muharram adalah sesuatu yang dihormati atau yang terhormat dan yang diharamkan (daripada hal-hal yang tidak baik).

Sebagaimana tertulis dalam sejarahnya, pada bulan Muharram ini umat Islam diharamkan Allah untuk berperang.

Adapaun kata-kata ‘hijrah’ dan pecahan katanya, dalam Al-Quran ada lebih dari 30 kata. Ia dirangkaikan dengan kata-kata ‘iman’ dan ‘jihad’. Hal itu menunjukkan bahwa hijrah itu adalah suatu tingkat dalam perjuangan (jihad) yang berlandaskan kepada keimanan.

Darjat yang tinggi dari Allah SWT merupakan penghargaan bagi orang-orang yang berjuang, berjihad dan berkorban demi agamaNya. Perjuangan harus dilandasi dengan iman yang kuat dan mendalam.

Jihad adalah upaya dengan sungguh-sungguh sehingga nampak jelas garis pemisah antara yang hak dan yang batil.

Anjuran Dalam Bulan Muharram

Rasulullah SAW menganjurkan kepada ummatnya untuk berpuasa pada bulan Muharram. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda baginda;

“Puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa-dosa (kecil) pada setahun yang lampau”. (Muslim)

Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda;

“Jika aku masih hidup tahun depan, nescaya aku akan benar-benar berpuasa pada hari tasu’a (9 Muharram).” (Muslim dan Ibnu Majah)

Kurma

Demikian itu untuk membezakan kebiasaan kaum Yahudi yang suka berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk mengenang sejarah keselamatan nabi mereka, Musa AS.

Dan dijelaskan pula bahawa Rasulullah SAW wafat terlebih dahulu sebelum menjalankan puasa di hari tasu’a (9 Muharram) tadi.

Dianjurkan juga pada hari tersebut untuk melakukan kebajikan seperti menyantuni fakir miskin, anak yatim, orang-orang lemah dan sengsara, dan kaum atau keluarga yang memerlukan pertolongan. Rasulullah SAW bersabda;

“Barangsiapa yang melapangkan (memberi) keluarganya dan ahlinya pada hari Asyura, maka Tuhan akan memberikan kelapangan padanya selama satu tahun”. (Baihaqi)

Dengan memahami hadis-hadis tersebut, jelaslah bahawa hari Asyura itu adalah hari untuk beribadah dan beramal serta hari untuk merenungi sejarah.

Juga sebagai hari ‘inayatullah (pertolongan Allah), bertaubat, dan minta pertolongan Allah, khususnya mulai tanggal 1 hingga 10 Muharram.

Rasulullah SAW mulai mengerjakan puasa ‘Asyura setelah hijrah ke kota Madinah dan sebelum turun ayat mewajibkan puasa Ramadhan.

MENARIK: Dapatkan buku-buku Islami di www.bookcafe.com.my dengan Tawaran Diskaun Berganda

Penutup

Setelah membaca sejarah Muharram, setidaknya ada beberapa hikmah yang dapat dipetik untuk dijadikan cermin kehidupan kita sehari-hari. 

Salah satu hikmah adalah, adanya upaya mencipta keadaan yang kondusif dalam lingkungan, agar masyarakat boleh hidup dengan aman dan sentosa, damai dan sejahtera, beretika dan beradab.

Demikian tergambar ketika Rasulullah SAW sampai di tempat yang baru, di mana setelah itu Nabi SAW mengganti nama Yathrib (ertinya; mengecam) menjadi Madinah (ertinya; Kota Peradaban).

Penggantian nama Yathrib menjadi Madinah, adalah simbol keberhasilan hanya akan dicapai dalam tata kehidupan yang beradab, dengan adanya sopan santun dan etika berpendapat, kritik dan masukan, tata aturan yang mesti dipenuhi oleh orang-orang beradab.

Jika dicermati dengan saksama, akan kita temui bahawa hijrah Rasulullah SAW mempunyai banyak kelebihan dan pengaruh besar dalam kewujudan agama Islam ini.

Kerana itulah hijrah dijadikan penanda aras penetapan kalendar Islam. Sebab, peristiwa-peristiwa penting bersejarah yang lain, hampir semuanya terkandung dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW.

Sedangkan peristiwa kelahiran Nabi SAW tidak dijadikan penanda aras kalendar Islam, kerana waktu itu baginda (masih bayi) belum diketahui kalau kelak akan menjadi rasul, kerana kelahiran baginda tidak jauh beza dengan kelahiran bayi lainnya.

Awal wahyu turun, jika dijadikan permulaan kalendar, sangat memungkinkan sekali akan menimbulkan banyak hal, kerana peristiwa tersebut dimulai dengan cara berkhalwat (bertapa). Di mana hal itu sering pula dilakukan kebanyakan orang jahiliyah.

Yang akhirnya menimbulkan kenyataan bahawa Islam adalah agama Muhammad (Muhamadism).

Semoga tahun baru Islam, Muharram 1438H ini, kita semua umat Islam dapat mengambil hikmah yang banyak terkandung dari sejarah hijrah tadi.

*Nota Editor: Artikel ini disunting dari laman web www.kompasiana.com pada tajuk Sedikit Kisah Tentang Bulan Muharram tulisan M. Ibn Saefullah bertarikh 5 November 2013, dan diperbarui pada 24 Jun 2015.

Sumber: Kompasiana

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2020