Buku

Penilaian Tahap Kecekapan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Komponen Generik Teras & Professional

oleh James Ang Jit Eng

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-369-019-0

Muka Surat: 368

Saiz:

Tarikh Terbit: 11 May 2010

Kategori:

Buku ini ditulis khusus bagi membantu para pegawai perkhidmatan pendidikan membuat ulang kaji dengan mudah, cepat, dan komprehensif. 
Nota ulang kaji yang ringkas dan padat dengan maklumat terkini, pelbagai soalan latihan aneka pilihan yang mencabar, serta cadangan menghadapi soalan tugasan individu, dan esei pasti dapat membantu para pegawai yang bakal menghadapi Penilaian Tahap Kecekapan (PTK). 
Buku ini merentas pelbagai Tahap Kecekapan (TK), dari TK1 hingga TK6. Ia dapat membantu para pegawai membuat persediaan yang komprehensif, tanpa perlu membeli buku ulang kaji yang berbeza bagi tahap kecekapan yang berlainan.


Tatakelakuan dan Sahsiah Guru Sebagai Penjawat Awam

Urusan Perkhidmatan

Dasar Pembangunan Nasional dan Kaitannya dengan Perkembangan Pendidikan

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Soalan Objektif Kompetensi Generik

Soalan dan Jawapan Esei Kompetensi Generik

Jawapan Soalan Objektif Kompetensi Generik


James Ang Jit Eng adalah Ketua Jabatan Pengurusan Kurikulum dan Kokurikulum di Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands.

Beliau pernah menjadi tenaga pengajar, penyedia soalan, penilai, dan pemeriksa kertas peperiksaan kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA). 

BAHAGIAN I

Tatakelakuan dan Sahsiah Guru Sebagai Penjawat Awam

Etika Perkhidmatan Awam

Etika Profesion Keguruan

Standard Guru Malaysia (SGM)

Pelan Integriti Nasional / Integriti dalam Perkhidmatan Awam

Tonggak Dua Belas

Rukun Negara

Piagam Pelanggan

Tadbir Urus Terbaik

Konsep Satu Malaysia

Pelan hala tuju Transformasi Kerajaan (PTK)

Bidang Keberhasilanan Utama Negara (NKRA)

Protokol dan Etiket Majlis Rasmi.


BAHAGIAN II

Urusan Perkhidmatan

Sistem Saraan Malaysia (SSM)

Perintah Am

Bab A – Lantikan dan Kenaikan Pangkat

Bab B: Elaun dan Kemudahan dalam Perkhidmatan

Arahan Perbendaharaan yang berkaitan dengan elaun dan kemudahan

Bab C – Cuti

Bab D – Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Bab E – Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan

Bab F – Perubatan

Bab G – Waktu Bekerja dan Lebih Masa

Penilaian Prestasi Perkhidmatan

Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan yang berkaitan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


BAHAGIAN V

Soalan Objektif Kompetensi Generik


BAHAGIAN VI

Soalan dan Jawapan Esei Kompetensi Generik


BAHAGIAN VII

Jawapan Soalan Objektif Kompetensi Generik


Rujukan


Indeks


Penulis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024