Buku

Sunnah vs. Bid’ah

oleh Yusuf Al-Qaradhawi Ph.D.

RM 10.00 / RM 11.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-366-183-1

Muka Surat: 112

Saiz: 5x7.5

Tarikh Terbit: 10 Apr 2013

Kategori: Islam, Islam Umum

Sebahagian daripada ulama berpandangan, setiap perkara baru adalah bid’ah sehinggakan membid’ahkan semua perkara yang tidak ada dalam sunnah. Sebahagian lagi daripada mereka berpandangan bid’ah hanya urusan duniawi semata-mata sehingga apa sahaja amalan yang tidak ada dalam sunnah, boleh diamalkan. Perselisihan ini adakalanya menyebabkan mereka bercakaran antara satu dengan yang lain meskipun dalam topik yang bukan pokok.

Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi menjawab perselisihan ini di bawah topik berikut:

-Definisi sunnah dan bid’ah menurut perspekstif al-Quran dan sunnah.

-Ruang lingkup permasalahan bid’ah.


-Adakah perkara baru hanya dalam urusan dunia sahaja?

-Benarkah bid’ah itu bermaksud berlebih-lebihan dalam ibadah?

-Mengapa Islam tegas dalam isu bid’ah?

-Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi menjawab penyelewengan artikel, “Ingkar terhadap Bid’ah, Benci kepada Perkara Baru: Adakah ini Pendirian Islam ataupun Jahiliyah?”

Pengantar Penerbit

Pendahuluan

Bab 1: Definisi

Bab 2: Bid’ah dan Skopnya terhadap Agama 

Bab 3: Bid’ah Hanya dalam Urusan Duniawi

Bab 4: Perkara Bukan Bid’ah

Bab 5: Bid’ah dan Skopnya dalam Agama 

Bab 6: Berlebih-Lebihan dalam Beribadah

Bab 7: Pembahagian Bid’ah

Bab 8: Sebab Islam Berkeras terhadap Isu Bid’ah

Bab 9: Memerangi Bid’ah Dapat Memelihara Islam

Bab 10: Penyelewengan oleh Pengarang Artikel

Nota Hujung

Biografi Penulis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024