Buku

Isu Akidah antara Salaf dan Khalaf

oleh Yusuf Al-Qaradhawi Ph.D.

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-366-272-2

Muka Surat: 544

Saiz: 6X9

Tarikh Terbit: 14 Jul 2014

Kategori: Islam, Akidah

Salaf atau lebih dikenali sebagai “ulama terdahulu” adalah generasi awal yang hidup pada tiga kurun pertama selepas kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Salaf terdiri daripada sahabat, tabi’in, dan tabi’ tabi’in.

Khalaf atau lebih dikenali sebagai “ulama terkemudian” adalah mereka yang hidup selepas tahun 300 Hijrah.

Dengan mengambil pandangan wasatiyyah berdasarkan Al-Quran, hadith, serta pandangan ulama terkenal seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Kathir, dan Imam Al-Ghazali, buku ini menghuraikan secara terperinci perihal empat isu utama yang menjadi perselisihan antara ulama salaf dan khalaf. 

Isu Akidah antara Salaf dan Khalaf karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ini mengetengahkan 4 usul daripada 20 usul yang disusun oleh As-Syahid Imam Hasan Al-Banna, iaitu:

  • Ayat Al-Quran ataupun hadith yang menyebut perihal sifat Allah s.w.t. iaitu perihal anggota zahir, perbuatan, dan gerakan yang menyerupai makhluk.
  • Perihal para wali dan karamah mereka. 
  • Menziarahi kubur, adakah sunnah ataupun bid’ah.
  • Konsep tawassul kepada Allah s.w.t. melalui perantaraan nabi dan para wali. 

Kandungan

Pendahuluan

Pengenalan

Bahagian 1: Usul ke-10

Bab 1: Ayat dan Hadith Shahih tentang Sifat Allah s.w.t.

Bab 2: Perselisihan dalam Isu Ayat dan Hadith Sifat

Bab 3: Pandangan Paling Tepat tentang Mazhab Salaf

Bab 4: Pandangan Khalaf tentang Nas Sifat

Bab 5: Pandangan Penulis tentang Nas-Nas Sifat

Bab 6: Keperluan Mengutamakan Mazhab Salaf

Bab 7: Pelengkap

Bahagian 2: Usul ke-13

Bab 8: Para Wali dan Karamah Mereka

Bahagian 3: Usul ke-14

Ziarah Kubur: Syariat ataupun Bid’ah

Bahagian 4: Usul ke-15

Bab 10: Tawassul

Glosari

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024