Modul memperkasakan sahsiah waja diri pelajar abad ke-21
oleh Shahabuddin Hashim, Nor Shafrin Ahmad


Versi eBook

RM20.00

e-ISBN:
Tarikh Terbit:
18 Feb 2014
Jumlah Muka Surat:
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Akademia

Buku ini membicarakan tentang pembentukan sahsiah waja diri terutamanya dalam kalangan remaja. Sahsiah waja diri amat penting sebagai persediaan psikologi bagi menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan terutamanya cabaran akademik dan kerjaya. Buku ini memuatkan tatacara atau kaedah yang dapat membantu memperkasa sahsiah waja diri dalam kehidupan. Buku ini dapat memberi manfaat besar kepada guru-guru atau jurulatih untuk dijadikan panduan dalam pelbagai program perkembangan sahsiah

-

Buku Berkaitan