Buku

Sahsiah Waja Diri Pemacu Kecemerlangan

oleh Shahabuddin Hashim

RM 30.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-0685-65-6

Muka Surat: 128

Saiz: 5.5X8.5

Tarikh Terbit: 1 Jan 1970

Imprint: PTS Akademia

Buku SAHSIAH WAJADIRI PEMANCU KECEMERLANGAN ini ditulis khusus untuk memenuhi kehendak masyarakat yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan halangan untuk mencipta kecemerlangan. Buku ini menyediakan asas kefahaman tentang sahsiah waja diri dan risiko-risiko yang dihadapi dalam persekitaran sosial. Antara perkara-perkara penting yang disentuh adalah:
Pengertian sahsiah waja diriSahsiah waja diri akademikSahsiah waja diri dan perkembangan individuFaktor risiko Program intervensi
Buku ini sangat berfaedah kepada semua golongan pembaca khasnya pendidik, ibu bapa dan pelajar  yang dahagakan kecemerlangan dalam kehidupan. 

Prakata vii1 Apakah Sahsiah Waja Diri 1Pendahuluan….......................................................................................1Pengertian Sahsiah Waja Diri…...........................................................3Dasar Sahsiah Waja Diri…....................................................................5Rumusan….............................................................................................62 Model dan Pendekatan Kajian Sahsiah Waja Diri 7Pendahuluan….......................................................................................7Pertimbangan Risiko….........................................................................8Pertimbangan Individu…...................................................................11Pendekatan Berfokuskan Pembolehubah….....................................13Pendekatan Berfokuskan Individu…...............................................22Rumusan…...........................................................................................303 Sahsiah Waja Diri dan Perkembangan Manusia 31Pendahuluan….....................................................................................31Sifat Sahsiah Waja Diri…....................................................................32Sahsiah Waja Diri dan Perkembangan Individu….........................35Konsep Pengaruh dan Proses Perubahan…....................................36Psikologi Positif…................................................................................38Pengaruh Keajaiban atau Kebiasaan….............................................41Rumusan…...........................................................................................41

4 Sahsiah Waja Diri dan Kematangan 42Pendahuluan…..................................................................................... 42Kematangan Sahsiah…....................................................................... 42Kematangan Jasmani…....................................................................... 47Kematangan Intelektual….................................................................. 47Kematangan Emosi….......................................................................... 49Kematangan Sosial….......................................................................... 51Kematangan Rohani…........................................................................ 59Rumusan…........................................................................................... 605 Program Intervensi dan Perkembangan Sahsiah Waja Diri 61Pendahuluan…..................................................................................... 61Medan Intervensi…............................................................................. 61Pendekatan Intervensi…..................................................................... 62Profil Individu Bersahsiah Waja Diri…............................................ 64Meningkatkan Tahap Keyakinan Diri…........................................... 66Pengaruh Sekolah…............................................................................ 67Pembabitan Staf Sekolah…................................................................. 72Aktiviti Kokurikulum dan Kerjaya…............................................... 74Peranan Keluarga dan Orang Luar…............................................... 75Rumusan…........................................................................................... 806 Program Cakna Bahasa Pemangkin Sahsiah Waja Diri AnakBangsa 81Pendahuluan…..................................................................................... 81Latar Belakang….................................................................................. 82Objektif….............................................................................................. 88Rasional Pemilihan Lokasi…............................................................. 89Latar Belakang Modul…..................................................................... 90Modul Berfokuskan Karangan…....................................................... 91Modul Berfokuskan KOMSAS/Prosa…............................................ 99Modul Berfokuskan Tatabahasa….................................................. 106Rumusan…......................................................................................... 113Bibliografi 115Indeks 119

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024