Hari Buku Sedunia @ World Book Day

oleh Shaf Noorisham pada 24 Apr 2013

World Book Day atau Hari Buku Sedunia adalah acara tahunan yang diraikan setiap 23 April. Acara inimula dianjurkan oleh UNESCO pada 23 April 1995.


Objektif acara ini diadakan adalah untuk mempromosikan pembacaan, penerbitan dan juga hakciptaterpelihara sesuatu bahan bacaan.


Pelbagai aktiviti diadakan di seluruh dunia pada Hari Buku tersebut. Aktiviti ini diadakan untuk membukamata masyarakat mengenai pembacaan yang baik selain daripada mengetahui proses penerbitan bukuyang bermutu dan berkualiti.


Hari Buku Sedunia juga akan mempromosikan mengenai hakcipta yang sangat penting bagi seseorangpengkarya buku dan juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenali karya–karya yang menarik dan hebat.