Shahril @ Charil Marzuki

Profesor Madya Dr. Shahril @ Charil Marzuki adalah Timbalan Dekan (Pembangunan dan Penyelidikan) di Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.