Buku

Mengurus dan Membiayai Pendidikan di Malaysia

oleh Shahril @ Charil Marzuki

RM 20.00 / RM 23.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 200

Saiz:

Tarikh Terbit: 30 May 2005

Setiap maklumat yang terdapat di dalam buku ini dibincangkan secara terperinci, tepat dan padat. Buku ini membincangkan berkaitan pembiayaan pendidikan, konsep modal manusia, pelaburan dalam pendidikan, pekerja berpengetahuan dan alternatif dalam pembiayaan pendidikan. Boleh dijadikan rujukan oleh pegawai-pegawai pendidikan, pengetua dan guru besar sekolah.

Prakata

BAB 1 Sejarah Pembiayaan Pendidikan
di Malaysia
Pendahuluan
Pembiayaan Pendidikan pada Zaman Sebelum Kedatangan Inggeris
Pembiayaan Pendidikan pada Zaman Penjajahan Inggeris (1824-1957)
Sumber Kewangan Kerajaan Inggeris di Tanah
Melayu bagi Membiayai Pendidikan
Pembiayaan Pendidikan selepas Perang Dunia
Kedua, Semasa Kerajaan Inggeris
(Selepas 1945)
Perbelanjaan Pendidikan Tahunan Kerajaan
Inggeris di Tanah Melayu pada Tahun
1900-1940
Perbelanjaan Pendidikan pada Zaman Sebelum Merdeka (1941-1957)
Pembiayaan Pendidikan selepas Merdeka
(1957-1962)
Pembiayaan Pendidikan selepas Pembentukan
Malaysia hingga Sekarang
Kesimpulan

BAB 2 Trend Perbelanjaan Pendidikan
di Malaysia
Pendahuluan
Trend Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan
Meningkat mulai 1957 hingga 1965
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia Terus Meningkat dari Tahun
1966-1975
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia Terus Meningkat dalam Tahun 1976
hingga 1985
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia Terus Meningkat dari Tahun 1986 hingga
1995
Sebab-sebab Perbelanjaan Pendidikan di Malaysia Terus Meningkat dari Tahun 1996 hingga
2000
Kesimpulan

BAB 3 Konsep Modal Manusia dan Pelaburan
dalam Pendidikan
Pendahuluan
Definisi Modal Manusia
Pelaburan dalam Pendidikan adalah Pelaburan
dalam Modal Manusia
Cara Mengira Kos dan Faedah kepada Individu
Faedah Pelaburan Persendirian dalam
Pendidikan
Cara Pengiraan Kos dan Faedah Sosial
Pengiraan Faedah Pelaburan Pendidikan kepada Masyarakat
Cara Pengiraan Kadar Pulangan Individu dan
Kadar Pulangan Sosial atau Masyarakat
Kajian berkenaan Kadar Pulangan Pelaburan
dalam Pendidikan kepada Individu dan
Masyarakat
Kesimpulan

BAB 4 Dasar Pelaburan dan Pembiayaan Pendidikan
Bagi Melahirkan Sumber Manusia
Pendahuluan
Konsep Pengetahuan
Berasaskan Pengetahuan
Definisi Pekerja Berpengetahuan
Dasar Kerajaan terhadap Pekerja
Berpengetahuan
Rasional Kerajaan Melahirkan Pekerja
Berpengetahuan
Dasar Pelaburan dalam Pendidikan bagi
Melahirkan K-Workers
Dasar Pembangunan Sumber Manusia bagi Melahirkan Pekerja Mahir
Memberi Penekanan Kepada Sains dan
Teknologi serta Pembangunan dan
Penyelidikan (R&D)
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Penyertaan Sektor Swasta dalam Melahirkan
Pekerja Berpengetahuan
Peranan Jabatan Perkhidmatan Awam Dalam Melahirkan Pekerja Berpengetahuan
Kesimpulan

Bab 6 Pembiayaan Pendidikan di Malaysia
Pendahuluan
Hasil dan Perbelanjaan
Pinjaman dan Penggunaan Aset Kerajaan
Perbelanjaan Mengurus
Proses Penyediaan Belanjawan Tahunan,
Kementerian Pelajaran
Kesimpulan

BAB 6 Alternatif Pembiayaan Pendidikan dan Pengurusan Kewangan di Malaysia
Pendahuluan
Alternatif Pembiayaan Pendidikan pada Peringkat Rendah
Alternatif Pembiayaan Sekolah Menengah
Alternatif Pembiayaan Pendidikan di Institusi Pendidikan Tinggi
Pendaftaran Bagi Semua Peringkat Pengajian di Universiti Awam
Kesimpulan

BAB 7 Isu dalam Dasar Pembiayaan Pendidikan
di Malaysia
Pendahuluan
Pembiayaan Pendidikan dalam Konteks
Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara pada Peringkat Makro
Dasar Kerajaan dalam Peruntukan Pendidikan Berbanding dengan Peruntukan Sektor
Sosial yang Lain
Dasar Kerajaan dalam Perbelanjaan
Pembangunan Pada Peringkat Rendah,
Menengah dan Tinggi mengikut RM ke-6,
RM ke-7 dan RM ke-8
Institut Pengajian Tinggi Swasta Tidak Menerima Peruntukan daripada Kerajaan Pusat
Peruntukan Kerajaan Kepada Setiap Pelajar
Mengikut Peringkat Persekolahan: Peringkat Rendah, Menengah, Teknik Vokasional dan Asrama Penuh
Dasar Kerajaan di dalam Pembiayaan
Pendidikan pada Peringkat Mikro
Sekolah Menengah Bertaraf Pusat
Tanggungjawab PTj Menerima Peruntukan
PCG dan Bukan PCG serta Peruntukan Pembangunan
Sekolah Menengah Bantuan Modal Menerima
Kurang Peruntukan bagi Membina
Bangunan dan Menyelenggara Sekolah
Sekolah-Sekolah Agama Rakyat tidak Menerima Bantuan daripada Kerajaan Pusat
Saranan bagi membaiki pelaksanaan dasar
pembiayaan pendidikan di Malaysia
Kesimpulan

BAB 8 Bibliografi 177

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024